Business Hjørrings forretningsplan 2022

Udgivet 14-03-2022

Erhvervschef Ole Bendix sætter i denne klumme nogle ord på, hvad de lokale virksomheder kan forvente af Business Hjørring i 2022.

Erhvervschef Ole Bendix

Overordnet set vil I kunne få den præcis samme service af vores konsulenter, som I har været vant til. Men I vil også opleve, at vi er nysgerrige og er mere helhedsorienterede i vores spørgsmål, når vi besøger jer. Nogle af jeres ønsker og behov, kan vi hjælpe jer med. Hvis vores redskabskasse ikke slår til, vil vi guide jer til det rette sted hen, hvor den rette specialist i samarbejde med jer vil kunne finde den rette løsning. 

Business Hjørrings indsatsområder i 2022

Mange temaer i erhvervsindsatsen overlapper hinanden og adresserer de samme problemstillinger. Det gælder i høj grad ’kvalificeret arbejdskraft’, hvor opkvalificering og digitalisering/automatisering kan være en del af løsningen. Tilsvarende er der også tydelige sammenhænge mellem grøn omstilling, bæredygtighed og kvalificeret arbejdskraft. Det gælder f.eks. i de kompetencer inden for grøn omstilling, som mange virksomheder i stigende grad vil efterspørge.

Her kan I se vores indsatsområder i 2022:

Hjælp til rekruttering

52 pct. af de lokale virksomheder siger, at ”tiltrækning og udvikling af kvalificeret arbejdskraft” er den største udfordring lige nu. Det er ikke overraskende med rekordlav ledighed på 2,8 pct. i Hjørring Kommune og +300 vakante job over tid. Business Hjørring er klar til at hjælpe. I nogle tilfælde kan vi lykkes med at finde den rette kandidat, i andre kan vi inspirere virksomhederne til at tænke nyt om rekruttering.

Vi laver også en jobmesse den 28. april, som plejer at være en god oplevelse for både virksomheder og jobsøgende.

Endelig har vi nogle gode redskaber, hvis du ønsker at ansætte en højtuddannet.

Forretningsudvikling

Kort fortalt går forretningsudvikling ud på at give virksomhederne de mest optimale rammer for udvikling og vækst gennem dialog og vejledning om strategiske udfordringer som eksempelvis højtuddannet arbejdskraft, digitalisering/automatisering og grøn omstilling.

Forretningsudvikling tilbydes primært af erhvervskonsulenterne i Business Hjørring. Indsatsen vil blive styrket i 2022 gennem en bevidst udvælgelse af virksomheder, så endnu flere virksomheder kan nyde godt af den tilbudte sparring og efter behov erhvervsfremmeprogrammer.

Fastholdelse og udvikling af Ungegarantien

Business Hjørring vil arbejde med at få udbredt kendskabet til Ungegarantien og herunder rekruttere 50 nye virksomheder som garantipartnere. Ungegarantien handler om, at alle gode kræfter samles om at hjælpe flest mulige unge op til 30 år i job eller uddannelse. Virksomhederne er afgørende samarbejdspartnere i ungegarantien, og som en af de nuværende garantipartnere udtrykker det: Vi har ikke råd til at lade være.

Udvikling af ny iværksætterindsats

Nye iværksættere er vigtige for et sikre et erhvervsliv i fremdrift. Business Hjørring har allerede en indsats på området, men i løbet af 2. og 3. kvartal vil vi videreudvikle denne indsats i et tæt samspil med en ekspertgruppe.

Vil du læse vores forretningsplan i sin helhed, kan du finde den her.

Venlig hilsen

Ole Bendix
Erhvervschef