Mangler du hjælp til at rekruttere og fastholde arbejdskraft?

Business Hjørring hjælper dig godt på vej – helt gratis!

Business Hjørring er klar til at vejlede kommunens virksomheder og i fællesskab forsøge at finde løsninger på de udfordringer, virksomhederne står over for på kort og langt sigt når det kommer til arbejdskraft og rekruttering.

På kort sigt kan vi vejlede virksomhederne om mulighederne for at rekruttere bestemte typer medarbejdere.  Det er ikke altid muligt, men måske kan der være gevinster i at justere på organisering af opgaveløsningen. Er der f.eks. nogle af de opgaver, som faglærte i dag løser, der kan løses af nyansatte ufaglærte? På den måde kan de faglærte koncentrere sig om de mere krævende opgaver.

Eller er det nu, man skal ansætte en ny medarbejder med et handicap eller en ledig, som ikke har været i job gennem længere tid? Det kræver måske lidt ekstra tid til at starte med, men lykkes projektet er gevinsten en superloyal medarbejder - og en styrket CSR-profil.

Business Hjørrings konsulenter kan vejlede om de økonomiske støtteordninger til den type ansættelser.

 

 

Vi hjælper med at finde din næste medarbejder

Hvis du har brug for at udvide din medarbejderstab, kan Business Hjørring hjælpe dig med at finde din nye medarbejder. Det er en hurtig og nem service, og så koster den ikke noget.

En vellykket jobformidlingsproces kan betyde øget kvalitet og effektivitet for din virksomhed, og med det rette match kommer du hurtigt videre.

Selv om vi gør vores bedste, kan det være svært at finde kandidater til nogle vakante stillinger. Vi kan dog altid give dig gode råd om, hvordan du kan komme videre med din rekruttering.

Vi tilbyder:

Udvalg af CV´er:

 • Business Hjørring udsøger CV´er blandt ledige emner, som matcher dine forventninger.
 • Du modtager emnerne pr. mail.
 • Du bestemmer, hvem du har lyst til se til en samtale.

Annoncering på Jobnet:

 • Vi slår dit ledige job op på Jobnet.
 • Du bestemmer indhold i annoncen.
 • Ansøgninger kommer direkte til dig.

Vi kan også:

 • Slå dit ledige job op på Jobnet, men gøre det på vegne af din virksomhed.
 • Du bestemmer indhold i annoncen, og om du vil optræde anonymt.
 • Ansøgninger sendes til Business Hjørring, som screener disse inden du får dem tilsendt.

 

Der er mange muligheder for din virksomhed, som du kan gøre brug af ved opkvalificering af dine medarbejdere eller kommende medarbejdere.

Opkvalificering er ofte en god investering og kan være et alternativ til afskedigelser.

Når en medarbejder har de rette kompetencer, er I som virksomhed godt rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Vores konsulenter kan hjælpe med at kortlægge jeres behov for opkvalificering og brobygge til relevante aktører.

Voksenlærlingeordning

Vær med til at sikre, at vi har den nødvendige faglærte arbejdskraft fremover. Med voksenlærlingeordningen kan du på fleksible og økonomisk fordelagtige vilkår få uddannet arbejdskraft.

Du kan lave uddannelsesaftalen med en allerede ansat medarbejder eller du kan søge en ny voksenlærling. 

Business Hjørring kan vejlede dig om dine muligheder for at få en voksenlærling.

Se mere på www.voksenlaerling.nu

Få dine medarbejdere opkvalificeret via Jobrotation

Det kan lade sig gøre at efteruddanne medarbejdere, mens vikarer klarer arbejdet.

Din virksomhed kan søge jobrotationsydelse, når i efteruddanner medarbejdere og samtidig ansætter en ledig vikar. 

Ydelsen udbetales af jobcentret og kan bruges til at dække vikarens løn og andre udgifter forbundet med forløbet.

Beløbet udbetales for det antal timer, medarbejderne er på uddannelse, og virksomheden samtidig anvender vikarer.

Hvad kan vi hjælpe med?

Business Hjørring har et team af konsulenter, som arbejder specifikt med jobrotationsprojekter. Vi hjælper blandt andet med:

 • Støtte til at planlægge og gennemføre kompetenceudvikling af medarbejdere.
 • Rådgivning om økonomisk støtte til uddannelse.
 • Hjælp til udfyldning af blanketter og administrativt arbejde i forbindelse med et uddannelsesprojekt.
 • Hjælp til at finde egnede ledige til at vikariere.
 • Konsulenten kommer gerne ud på jeres virksomhed til et uforpligtende møde. 

Vi hjælper jer, hvis I har en medarbejder, der er i risiko for at blive langtidssygemeldt

Du kan søge råd og vejledning hos os, hvis en af dine medarbejdere ikke kan udføre sine sædvanlige arbejdsopgaver på grund af sygdom.

Vi kan formidle kontakt til jobcentrets sygedagpengeafdeling, så i sammen kan finde løsninger, så du så vidt muligt, kan fastholde din medarbejder i ansættelsen på trods af sygdom.

Vi har stor erfaring for, at sygefraværet kan mindskes via en tidlig og aktiv indsats.

Kontakt os derfor gerne så tidligt som muligt, når problemet opstår, så vi kan finde frem til den rette løsning for dig og din medarbejder.

Fastholdelsen kan for eksempel ske gennem:

 • Omplacering på arbejdspladsen
 • Hjælpemidler og arbejdsredskaber
 • Personlig assistance
 • §56-aftale ved kronisk eller langvarig sygdom med risiko for øget sygefravær
 • Delvis sygemelding

Kontakt

Find kontaktoplysninger på en virksomhedskonsulent her

Ordninger

Klik på et faktaark og læs mere om den enkelte ordning.