Om os

Kort og godt om Business Hjørring

Om organisationen:

 • Business Hjørring åbnede døren 1. januar 2022
 • Virksomhedskonsulenterne er i Jobcenter Hjørring, mens erhvervskonsulenterne og sekretariatet er i Erhvervets Hus på Amtsmandstoften 1.
 • Der er pt. 3 (snart 4) erhvervskonsulenter, 15 virksomhedskonsulenter og nogle specialister.
 • Ledelsesmæssigt refererer hele Business Hjørring til erhvervschef Ole Bendix (det samme gør bosætnings- og integrationsteamet)
 • Virksomhedskonsulenterne har teamleder Sejla Nikontovic som nærmeste leder
 • erhvervskonsulenter og sekretariat her sekretariatsleder Martin Kirkegaard som nærmeste leder.

Samtænkt erhvervsservice:

 • Hvis en virksomhed kontakter en erhvervskonsulent eller en virksomhedskonsulent, kan de få præcis samme service som før 1. januar.
 • Men virksomhederne kan få meget mere end det: Vi kan løse flere typer problemer, fordi vi nu er forskellige fagligheder i samme organisation, og fordi vi samlet har et langt stærkere netværk internt i Hjørring Kommune og eksternt til andre samarbejdspartnere (Erhvervshus Nordjylland, uddannelsesinstitutioner, etc.) Det er det vi mener, når vi taler om samtænkt erhvervsservice.
 • Vores knapt 20 konsulenter får et langt mere fintmasket kontaktnet til virksomhederne i Hjørring Kommune. Vi vil have fingeren på pulsen og tilbyde virksomhederne en professionel sparring med udgangspunkt i deres individuelle behov og udfordringer.
 • Vi vil tilbyde virksomhederne at blive del af netværk med andre virksomheder, hvor vi faciliterer et samarbejde om mulige løsninger. Her bygger vi videre på erfaringer fra Ungegarantien.
 • Vi vil styrke kommunikationsindsatsen, så virksomhederne får de rette informationer og kan blive inspireret til udvikling af virksomheden.

Indsatsområder i 2022:

 • Arbejdskraft – jobformidling, opkvalificering, efteruddannelse, formidling af højtuddannede.
 • Forretningsudvikling – digitalisering, grøn omstilling, afsætning, etc.
 • Ungegarantien – 50 ekstra garantipartnere, styrket netværk blandt garantipartnere, etc.
 • Udvikling af ny iværksætterindsats

 Derudover vil vi bruge 2022 på at komme helt på plads med Business Hjørring.

Forretningsplan 2022

Her finder du hele Business Hjørrings forretningsplan 2022, hvor du bl.a. kan læse mere om indsatsområderne i 2022

Jobbarometer 2022

Jobbarometret er det grafiske resultatet af vores årlige undersøgelse af det lokale arbejdsmarked.

Du kan finde Jobbarometer 2022 for Hjørring Kommune på linket her Jobbarometer Hjørring Kommune og for hele Vendsyssel på linket Jobbarometer Vendsyssel kommune