Forretningsudvikling

Vil du udvikle din virksomhed?
– Business Hjørring hjælper dig godt på vej – helt gratis!

Hvad enten din virksomhed er stor eller lille, ny eller godt etableret – om du er købmand, tømrer, ejer af en IT-virksomhed eller direktør i en produktionsvirksomhed – alle er velkomne hos Business Hjørring.

Vi hjælper med at finde nye veje til vækst og udvikling i DIN virksomhed.

Vi tilbyder din virksomhed en 360-graders sparring, lige fra konkrete her og nu emner for optimering, udvikling og forudsætninger for vækst, til dine strategiske muligheder de næste 5 år.

Derudover har vi overblikket over en lang række støttemuligheder, som din virksomhed kan gøre gavn af indenfor bl.a. disse områder: 

Finansiering

Ønsker du at skabe vækst og udvikle din virksomhed til en succes, kræver det i mange tilfælde ekstern finansiering. Det samme kan gælde ved overtagelse og/eller overdragelse af en virksomhed f.eks. ved generationsskifte. Vi har egne specialister på området med kontakter til privat risikovillig kapital.

Eksport og internationalisering
Succes på eksportmarkedet afhænger for det meste af, om man laver sin research grundigt nok. Man bør undersøge alle forhold på det nye marked; tjekke om ens produkt er det rigtige, om det rette kundesegment er til stede og om ens virksomhed overhovedet er gearet til at håndtere de nye udfordringer. Derudover er der andre praktiske ting at tage hensyn til; lokale bestemmelser, told, betalingssikkerhed, handelsforhindringer, forsikringer m.m.

Vi kan hjælpe dig med at få styr på alle de enkelte problematikker, så din proces bliver så enkel som mulig.

Grøn omstilling

Grøn omstilling og bæredygtighed er et af de helt store emner for tiden. Er du kommet med på den grønne bølge? Vi tilbyder vejledning til, hvordan du kan omstille din virksomhed til at blive bæredygtig og gøre en positiv forskel - samtidig med du styrker forretningen. Hvis du allerede har været i gang med grøn omstilling, kan vi også tilbyde sparring omkring videreudvikling af din virksomhed i den miljøvenlige retning.

Innovation

Dansk erhvervsliv konkurrerer i høj grad på viden. Spredning og anvendelse af forskning og ny viden spiller en stadig større rolle for vækst og fornyelse i samfundet. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne forsker meget og udvikler nye produkter og ydelser. Det er også vigtigt, at den viden, som skabes i offentlige forskningsinstitutioner, kommer ud og skaber grundlag for innovation i virksomhederne og i det øvrige samfund.
Vi hjælper dig med at skabe overblik over de muligheder der er for at sikre innovation i din virksomhed.

Digitalisering

Med digitalisering af din virksomhed kan du opnå både økonomiske og tidsmæssige besparelser.
Vi hjælper dig bl.a. med at få overblikket og identificere, hvor du kan optimere din forretning. Det kan være automatisering af processer, udvælgelse og implementering af nye interne systemer eller kompetenceløft af medarbejdere.

Arbejdskraft

Hjørring Kommune tilbyder god, veluddannet og stabil arbejdskraft. Kontakt os, hvis du søger ledig arbejdskraft og/eller støttede jobs.
Desuden samarbejder vi med bl.a. Aalborg Universitet og Professionshøjskolen UCN om at knytte kontakter mellem erhvervslivet og højtuddannede. Det kan være samarbejde både med studerende og med undervisere og forskere på universitetet.
Læs mere under Arbejdskraft. 

Ejerskifte

At give slip på sin gennem mange år faste dagligdag er ikke en nem beslutning. Tages der hul på det ofte vanskelige emne i god tid, bliver de endelige beslutninger mest optimale. Vi guider dig igennem en række emner, der er vigtige at forholde sig til og kan bl.a. hjælpe med at arbejde på at gøre virksomheden attraktiv for køber og få fjernet det som ikke skaber værdi for køber.