Styrkede indsatser skal modvirke fald i arbejdsstyrken

Udgivet 13-06-2024

Nye ambitiøse indsatser var på programmet tirsdag d. 4. juni, da garantipartnere i Ungegarantien var samlet til netværksmøde med overskriften ”Fælles udfordringer kræver fælles løsninger”.

Garantipartnere i Ungegarantien var tirsdag d. 4. juni samlet til netværksmøde i bibliotekssalen

”Arbejdsstyrken falder og den største udfordring er, at vi har for lidt faglærte. Det er vigtigt at stå sammen om denne udfordring.”

Erhvervschef Ole Bendix bød velkommen til det halvårlige netværksmøde i Ungegarantien, hvor 222 virksomheder har forpligtet sig til, som garantipartnere, at samarbejde om at få unge i uddannelse og job.

Programmet bød på oplæg samt drøftelser omkring bordene – alle med det omdrejningspunkt, at vi sammen skal finde løsningerne på de fælles udfordringer, som den faldende arbejdsstyrke medfører.

Alle inviteres med i indsatsen ’Styrk Arbejdsstyrken’

Ole Bendix indledte med en præsentation af den nye indsats ”Styrk Arbejdsstyrken” - et samarbejde mellem Dansk Industri, Erhverv Hjørring, EUC Nord og Hjørring Kommune, som skal medvirke til, at virksomhederne også i fremtiden kan ansætte de kompetencer, de har brug for.

Nedenstående prognose taler for sig selv. På blot 5 år forventes en nedgang på 5% af arbejdsstyrken.

     

 ”Det er et fælles ansvar og alle relevante aktører – erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets partere mv. - inviteres med i indsatsen. Med erfaringerne fra Ungegarantien i baghovedet, ved vi, at vi kan lykkes,” sagde Ole Bendix.

Kæmpe potentiale i DM i Skills

Pt. søger 24% ind på erhvervsuddannelser i Hjørring Kommune. Det tal skal gerne op på 33% for at opnå den arbejdskraft, vi har brug for.

En af de helt store indsatser, der forventes at gøre en forskel, for netop den udfordring, er DM i Skills, som Hjørring Kommune er vært for i april 2026. 1. Viceborgmester og formand for AEU-udvalget Per Møller præsenterede tankerne bag:

”Der er et kæmpe potentiale i DM i Skills. F.eks. viser evalueringer fra DM i Skills i Fredericia 2023, at hele 9% flere vælger en erhvervsfaglig uddannelse på baggrund heraf”.

Han fremlagde desuden 3 forudsætninger for, at vi kan lykkes med DM i Skills:

  • Vi skal have jer virksomheder med om bord, både før, under og efter
  • Vi skal forstærke vejledningsindsatsen for de helt unge, så de ser mulighederne i en erhvervsuddannelse
  • Det skal være en succesoplevelse for de unge at gå på en erhvervsuddannelse

Der blev lagt op til dialog ved bordene og opsamlingen efterfølgende viste stor begejstring og opbakning til DM i Skills. Idéerne spændte fra produktion af videoer til sociale medier, over oprettelse af uddannelsesbørs til etablering af en idégruppe, hvor også unge involveres.  

  Winnie Kristensen - Head of Marketing, People & Culture, JS Proputec  

”Især DM i Skills gjorde indtryk på mig i dag”, sagde Winnie Kristensen, der på mødet repræsenterede JS Proputec. ”Vi synes, det er fantastisk, at dette store event kommer til landsdelen, og også her vil JS Proputec bidrage. Vi håber jo også på, at en eller flere af vores egne lærlinge bliver udvalgt til at deltage”.

JS Proputec er garantipartner for at tage et socialt ansvar lokalt, og for måske at spotte nye talenter til deres virksomhed. ”Det er vigtigt at deltage på netværksmøderne”, sagde Winnie. ”Der bliver givet information, som er vigtig og til gavn for os som partner. Og så er det jo et netværk, hvor der er rig mulighed for at dele erfaringer med andre virksomheder.”

Ungegarantien 2.0 og nyt lærlingenetværk

På mødet kunne også erhvervsplaymaker John Windbirk, Hjørring Kommune afsløre nye fokusområder i Ungegarantien.

”Hidtil har der været meget fokus på de unge i grundskolen – at åbne deres øjne for uddannelses- og jobmuligheder. Det nye er, at vi retter blikket mod de lidt ældre unge, og de potentialer, der ligger i at få dem i job eller uddannelse. F.eks. de studenter, som vi oplever, ikke kommer videre efter gymnasiet.”

Business Hjørrings virksomhedskonsulent Kenneth Brøndum Pedersen fik også taletid til at præsentere sin nye funktion som ”ungejobkonsulent”, hvor fokus er at styrke indsatsen overfor unge i fritidsjob og ungejob. Kenneth vil desuden blive involveret i et nyt lærlingenetværk, der skal være medvirkende til at øge lærlinges trivsel, motivation og tilknytning til arbejdspladsen. Et netværk, som Business Hjørring løfter sløret endnu mere for på den anden side af sommeren.