Nordsøen Oceanarium: Fleksibilitet er nøgleordet for både unge og ældre medarbejdere

Udgivet 26-06-2024

Hos Nordsøen Oceanarium har man de seneste år haft øget fokus på generationssammensætningen blandt medarbejderne. Aldersmæssigt spænder de ansatte fra 14 til 75 år, og både unge højtuddannede og pensionister er i høj kurs. Fælles for begge aldersgrupper er ønsket om fleksibilitet på arbejdspladsen.

(Fra venstre) Kim Fogt, natur- og kulturformidler samt ansvarlig for guiderne - Camilla Weje Hangstrup, guide og biologistuderende - Hiltje Osinga Pedersen, HR ansvarlig og Peter Kristensen, seniormedarbejder og guide.

Kim Fogt er natur- og kulturformidler i akvarieafdelingen samt ansvarlig for guiderne hos Nordsøen Oceanarium. I hans formidlingsteam er de, som noget nyt, begyndt at ansætte pensionister som sæsonmedarbejdere. Og det er noget, de gerne vil gøre endnu mere i. Pt. er langt de fleste i teamet studerende mellem 17-24 år.

Seniorer skaber tryghed

”Vores gæster føler sig mere trygge ved vores ældre medarbejdere, blandt andet fordi det tit er bedsteforældre med deres børnebørn, der kommer her”, fortæller Kim. ”Folk er mest tilbøjelige til at henvende sig til nogle, de kan spejle sig i. Af bl.a. den årsag har vi, i flere år, haft seniorguider til at tage imod gæsterne ved indgangen. Men nu er vi også begyndt at kunne se fordelen i mit team. Det handler både om at skabe tryghed, men der er også mere autoritet i, når en senior fortæller om rødspætter. Det er en god måde at få ro på og få folk til at lytte.”

Udover formidlingen ved rørebassinet, sælerne og de øvrige stationer på attraktionen i Hirtshals, tager Kims medarbejdere ud af huset og fortæller om Nordsøens dyr. Det kan være på stranden, ved Naturmødet, dyrskuer eller andre arrangementer. Det kræver dog nogle års erfaring og en del viden at få lov til at holde oplæg.

For kedeligt at stoppe helt
En masse viden om Nordsøen har Kims nyeste seniormedarbejder, Peter Kristensen på 67 år, ikke helt endnu. Han gik for nylig på pension som projektleder i elforsyningsbranchen, hvor han havde været siden 1990. I maj 2024 startede han som seniormedarbejder hos Nordsøen Oceanarium, hvor han arbejder 1-2 dage om ugen.

Den første måned er gået med kurser, så han kan svare på de grundlæggende spørgsmål fra gæsterne. ”Det sværeste er at huske det, jeg lærer” siger han med et smil. ”Men jeg har altid nogle kollegaer at spørge, hvis jeg kommer til kort”.

Peter havde længe planlagt at finde et deltidsjob efter pensioneringen, da han syntes, det ville være for kedeligt helt at stoppe, især fordi hans kone stadig arbejder. Den fleksible ordning hos Nordsøen passer ham perfekt. Hans kone arbejder på skift, så han ønsker ikke faste arbejdsdage - han melder blot i medarbejderappen, hvornår han er til rådighed, og så får han tildelt vagter derefter.

Behov for fleksibilitet gælder begge veje
HR-ansvarlig Hiltje Osinga Pedersen fortæller, at de har 10 fastansatte over 60 år, som alle overvejer, hvad de skal, når de rammer de 65 eller 67 år. De fleste ønsker ikke at stoppe helt, men har heller ikke lyst til at arbejde fuld tid.

”De vil ikke arbejde på arbejdsgiverens præmisser, men på deres egne. Fleksibilitet er nøgleordet”, understreger hun. ”Mange foretrækker at gå ned i tid før de bliver 67 og arbejde længere, frem for at arbejde fuld tid og derefter stoppe helt. Jeg tror, man får meget mere ud af dem, hvis man lytter til det behov.”

De har indført 2 betalte fridage for ansatte over 60 år og imødekommer også ønsket om at reducere arbejdstiden. Dette princip gælder dog for alle aldersgrupper, da virksomheden prioriterer individuelle løsninger for alle medarbejdere.

"Fleksibilitet gavner ikke kun medarbejderne, men også virksomheden," tilføjer Hiltje. ”De ældre sæsonmedarbejdere er mere tilgængelige end vores unge studerende, der i perioder kan være optaget af projekter og eksamener. Vi har tidligere stået under pludseligt travle sæsoner og manglet medarbejdere på grund af sygdom. Den udfordring undgår vi ved at have flere seniorer at trække på.”

Højnet kvalitet med højtuddannede studerende
På spørgsmålet om Nordsøens fokus på seniorer også skyldes udfordringer med at tiltrække unge, svarer Hiltje:

”Vi har ikke decideret problemer, men vi kan se, at noget har ændret sig. For seks år siden behøvede vi ikke at slå stillingsannoncer op for sæsonmedarbejdere, da de kom af sig selv via uopfordrede ansøgninger og mund-til-mund metoden.”

Tiltrækning af unge er derfor også blevet et vigtigere fokus, hvilket har fået dem til at skærpe samarbejdet med højtuddannede. Når Nordsøen Oceanarium i august stadig oplever et stort antal tyske turister, men samtidig sender mange af deres 17-19-årige sæsonmedarbejdere til skolestart, er det en fordel også at kunne trække på de universitetsstuderende, som først starter til forelæsninger i september. En ekstra bonus er desuden, at det har højnet kvaliteten. Mange af de studerende læser biologi og kan naturligt bidrage med værdi til formidlingen.

Camilla Weje Hangstrup er en af de biologistuderende, som læser og bor i Aalborg.

”Nordsøen Oceanarium er en meget fleksibel arbejdsplads, der tillader mig at tilrettelægge min arbejdstid”, fortæller hun. ”I nogle perioder har jeg slet ikke været her pga. eksamener, men på det seneste har jeg været her rigtig meget, fordi mit speciale har gjort det muligt. Det var en af grundene til, at jeg tog jobbet. Jeg har brug for at trække mig i perioder. Det er virkelig rart at have den mulighed.”

For Camilla betyder transporttiden ikke noget. En faktor som ellers, for mange yngre, kan være en barriere på forhånd og forhindre dem i at søge job udenfor Aalborg området. Hun har oplevet faglig og personlig udvikling i jobbet. Og så er der nogle helt særlige vilkår, som gør det attraktivt at arbejde på Nordsøen:

”Jeg oplever virkelig, at vi unge bliver hørt og respekteret. De input vi kommer med, bliver taget alvorligt, og vi er med til at forbedre stedet. Det giver en følelse af at være en vigtig del af arbejdspladsen. Der er stor stolthed ved at være her – det er noget man praler med,” siger hun med et smil.

Alle er enige om, at blandingen af generationer med både unge og pensionerede i forskellige afdelinger bidrager positivt til arbejdsmiljøet. Kim Fogt siger:

”Vi har mange fastansatte, der nyder energien, de unge bringer med sig – de lyser op, når de unge kommer på arbejde,” siger han. ”Det tilføjer livsglæde. Samtidig mærker jeg, at de unge suger til sig – både af viden og den ro, som de ældre medarbejdere bidrager med. Diversitet er afgørende for os.”

Styrk Arbejdsstyrken

Dansk Industri, Erhverv Hjørring, EUC Nord og Hjørring Kommune har indledt et samarbejde kaldet ’Styrk Arbejdsstyrken’, som skal medvirke til, at virksomhederne også i fremtiden kan ansætte de kompetencer, de har brug for.

Der findes mange veje til at styrke arbejdsstyrken. Virksomheder kan med fordel kigge på indsatser, der beholder de ældste medarbejdere længere på arbejdspladsen eller indgå aftale med nye, som denne artikel også belyser.

Kontakt Business Hjørring, hvis du ønsker sparring om arbejdskraft i din virksomhed. T: 7233 9999

Læs mere om:

Styrk Arbejdsstyrken