Nøglen til fremtidens arbejdsplads

Udgivet 15-04-2024

I Hjørring kommune forventes 4.000 personer færre i arbejdsstyrken i 2040. Effektive redskaber i værktøjskassen kan afhjælpe faldet i arbejdsstyrken, skriver erhvervschef Ole Bendix i denne klumme. Nogle af værktøjerne bliver foldet ud på arrangementet "Nøglen til fremtidens arbejdsplads" tirsdag d. 14. maj.

Erhvervschef Ole Bendix

Store årgange i arbejdsstyrken går snart på pension, mens de unge bliver stadig færre. Samtidig er der udsigt til ubalancer i fordelingen mellem ufaglærte, faglærte og højtuddannede: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forventer, at der i 2030 mangler 100.000 faglærte på landsplan, mens der bliver overskud af ufaglærte og til dels højtuddannede. I Hjørring kommune forventes 4.000 personer færre i arbejdsstyrken i 2040.

Udviklingen udfordrer virksomhederne, som skal tænke nyt og anderledes, når medarbejdergruppen skal sammensættes. Den gode nyhed er, at der er effektive redskaber i værktøjskassen – og vi er mange, der gerne hjælper virksomhederne på vej. Den dårlige nyhed er, at der ikke er nogle snuptagsløsninger, som kan sikre virksomhederne de rette kompetencer i morgen eller i overmorgen.

Lad os kigge nærmere på værktøjerne:

Digitalisering og automatisering frigør ressourcer til andre opgaver
Digitalisering og automatisering er for nogle virksomheder den rette vej at gå. F.eks. kan kunstig intelligens optimere processer i administration, produktion og afsætning, og dermed frigøre medarbejderressourcer til andre opgaver. I Hjørring Kommune har vi flere frontløbervirksomheder på området, og tilbagemeldingen er entydig: Det er bare med at komme i gang.

Ny analyse opdeler arbejdsstyrken i alderssegmenter
Værktøjskassen indeholder også redskaberne rekruttering, efteruddannelse og en særlig indsats, der skal bevare de erfarne medarbejdere +55 år i medarbejdergruppen. Business Hjørring har hyret lektor Rolf Lund fra Aalborg Universitet til at lave en analyse, der sætter udviklingen i forskellige alderssegmenter i arbejdsstyrken under lup. Hvordan ser det ud med de unge under 30 år, segmentet +55 år og mellemgruppen? Er de i job? Hvilken uddannelsesbaggrund har de? Hvor bor de?

Formålet med at ’skille arbejdsstyrken ad’ er at udpege potentialer for virksomhedernes fremtidige personalehåndtering. Umiddelbart peger pilen på, at der på kort sigt er størst potentiale i at skabe gode vilkår for de +55 årige, så de bliver længere i job. I et lidt længere perspektiv skal der også satses på rekruttering af unge, selv om de ofte udfordrer virksomhederne med nye krav og en anden arbejdsidentitet, end mange ledere er vant til. Herunder har virksomhederne et særligt ansvar for aktivt at tilbyde flere praktikpladser til elever på erhvervsuddannelser og på den måde bidrage til flere faglærte i fremtiden.

Efteruddannelse skal matche kompetencebehov
Efteruddannelse er vigtigere end nogensinde. Det har 43 pct. af 500 lokale virksomheder allerede fokus på i Business Hjørrings årlige survey om kompetencebehov. Ufaglærte kan løftes til faglærte, og medarbejderne kan få nye kompetencer, som bidrager til virksomhedernes vækst og udvikling. Kompetencefonde og andre finansieringsmuligheder gør efteruddannelse økonomisk overkommeligt for virksomhederne.

Business Hjørring nyder godt af at være en del af en samtænkt erhvervsindsats. Det vil sige, at vi både har et ben i den virksomhedsrettede del af beskæftigelsesindsatsen og i den lokale erhvervsindsats. Derfor kan vi tilbyde virksomhederne hjælp til at åbne værktøjskassen, se muligheder frem for begrænsninger og på den måde imødekomme de udfordringer, arbejdsstyrkens udvikling medfører.

 

Ny analyse præsenteres til et arrangement 14. maj

Lektor Rolf Lunds nye analyse, der gør os klogere på udfordringer og potentialer med fremtidens arbejdskraft i Hjørring Kommune, præsenteres på arrangementet "Nøglen til fremtidens arbejdskraft" tirsdag d. 14. maj på Vendsyssel Teater. 

Her er også livstilsekspert Anne Glad inviteret til at tale om tendenser indenfor de forskellige generationer. 

Læs om arrangementet her