Greenway: Hvis ikke bæredygtighed omfatter medarbejderne, giver det ikke mening

Udgivet 12-06-2024

Hos Greenway, som har lokationer i Sindal og Tolne, er kun en tredjedel af medarbejderstaben ansat på fuld tid. Virksomheden bygger på bæredygtighed og forsøger også at udvise et socialt ansvar ved at ansætte studerende, praktikanter og medarbejdere i fleks-ordninger.

Fra venstre CEO Søren Andreassen, Greenway sammen med Michael Jensen, som er ansat i et fleksjob på 18 timer ugentligt.

”Folk tager ansvaret for den funktion, de har, når de mærker, at det er dem der har ansvaret.”

CEO Søren Andreassens tilgang til sine medarbejdere i Greenway er rummelig og giver dem plads til at vokse med opgaven. Han gør ikke forskel på folk – eller rettere, det er netop det han gør – for som han siger: ”Vi er alle forskellige og har alle forskellige behov” og derfor er der plads til alle typer i hans virksomhed.

Bæredygtighed omfatter også medarbejderne
Tilgangen er fuldstændig i tråd med den overordnede strategi om at være en bæredygtig virksomhed. Den grønne profil viser sig allerede, når man kører ind på matriklen i Tolne, hvor man bliver mødt af solvarme på taget, et insekthotel på facaden og en vildtvoksende have, der summer af biodiversitet.

Træder man ind i ad døren, åbner der sig et showroom fyldt med engangsservice, som alt sammen er lavet af bæredygtige materialer.

”Vores virksomhed bygger på bæredygtighed”, fortæller Søren Andreassen. ”Den tid vi har eksisteret, har vi arbejdet på at skifte mindre bæredygtige produkter i engangsservice ud med mere bæredygtige produkter. Men hvis ikke bæredygtighed omfatter medarbejderne, giver det ikke mening”.

Og det er tilgangen til medarbejderne, der er årsagen til, at vi er på besøg. For virksomheden har ry for at kunne rumme mange forskelligheder i sin medarbejderstab, hvilket er en historie, som måske kan inspirere andre. Især i en tid, hvor alle taler om, at vi kommer til at mangle hænder. Det kalder på en mere åben tilgang til de hænder, der trods alt er. Altså folk, som ikke umiddelbart kan træde ind på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår.

Den regenerative virksomhed
Søren Andreassen etablerede Greenway sammen med Flemming Ramlov i 2006. I 2022 solgte de virksomheden til HCH-Koncernen og Søren er i dag CEO og Flemming salgschef. Virksomheden får hjælp til bogholderi og administration fra koncernens kontor i Silkeborg. Derudover er der kun tre fuldtidsansatte ud af de i alt ni medarbejdere på Greenways lokationer i Sindal og Tolne. Pt. er resten fleksjobbere og en enkelt førtidspensionist på få timer. Virksomheden har tidligere haft en del studerende i praktik og studenterjobs.

”Vi opererer efter det lidt nyere bæredygtige begreb, der hedder ”Den regenerative virksomhed”, som handler om at give mere tilbage end virksomheden tager”, fortæller Søren. ”Det betyder, at vi har et mål om, at al interaktion med kunder, leverandører, banker, myndigheder og medarbejdere skal berige såvel virksomhed, som dem vi møder. Det er en stor og flot målsætning, som vi ikke altid kan leve op til. Men ved at have det mål, bliver vi bedre til det.”

En broget baggrund, ordblindhed og autisme
En af de medarbejdere, som er ansat i et fleksjob, hedder Michael Jensen. Med hjælp fra Business Hjørring kom han i virksomhedspraktik i september 2023 og er siden blevet tilkendt et fleksjob med 18 timer om ugen.

Michael har været vidt omkring. Siden han, for 22 år siden, blev fyret fra sin arbejdsplads indenfor entreprenørbranchen, har han gennemgået flere forskellige forløb for ledige, gået på ordblindeskole, uddannet sig som webintegrator og møbelsnedker, haft job som bl.a. sælger og som poder under covid-19 pandemien samt været selvstændig. Og så har han måttet slås med stress og en langtidssygemelding pga. mén efter en lungesygdom og corona.

Det sidste halvandet år har Michaels kognitive udfordringer og symptomer peget på, at han har en autistisk hjerne – og han venter pt. på at kunne få stillet diagnosen.

Se muligheder fremfor begrænsninger
Michaels udfordringer ser dog ikke ud til at begrænse Søren ift. at se muligheder med sin medarbejder.

Oprindeligt blev Michael ansat som produktionsassistent og opgaverne bestod udelukkende i at assistere i produktionen og køre lidt fragt ud. Men idet han har en IT-teknisk viden, gå-på-mod og en autistisk hjerne, der ser detaljer, er han med tiden vokset ind i andre typer opgaver:

”Søren giver mig opgaver, som jeg ikke ville forvente en chef ville uddelegere, f.eks. håndtering af certificeringsansøgninger”, fortæller Michael. ”I dag arbejder jeg 90% ved PC’en og har kontakt til både leverandører og kunder. Jeg bruger ChatGPT til at hjælpe mig med stavning og formuleringer, så det er ikke noget problem”.

Han oplever desuden en stor fleksibilitet ift. sit privatliv samt imødekommenhed og ligeværd i arbejdet:

”Jeg har aldrig oplevet at have en chef, der valgte at stå ved siden af mig og læsse en lastbil, hvis han havde mulighed for at lave noget andet. Men det gør Søren. Det er jeg fascineret af - det finder du ikke ret mange steder. Jeg er fantastisk glad for at være her. Det har jeg været siden dag ét.”

Efter et par forsøg på at dreje samtalen ind på bagsiden af medaljen ved at have så mange medarbejdere med lidt tungere bagage end de fleste, viser det sig, at Søren tilsyneladende ikke ser sådan på det.

”Vi har alle dårlige dage - vi er jo alle mennesker. Vi har ikke fokus på det, der ikke fungerer, men prøver i stedet at spille hinanden stærke.”

Rent faktisk oplever han ofte, at netop dét, at medarbejderne har oplevet modgang i sit liv, er med til, at de - måske mere end mange andre - værdsætter en arbejdsplads, der virkelig rummer og ser dem.

"Den vigtigste ressource, i vores firma, er loyale og engagerede medarbejdere, og det kræver at man også engagerer sig i dem, og hvordan de har det. Ellers kan det ikke lade sig gøre. Det gør vi også ved at give vores medarbejdere så stor indflydelse på deres arbejde som muligt.”

Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund har heller ikke den store betydning for ham. Det er vigtigere, hvad de har af erfaringer, hvad de kan og vil.

Selv har Søren en baggrund som både psykoterapeut og fiskeskipper, erfaringer han dagligt trækker på i sit arbejde hos Greenway og som kommer til udtryk i hans håndtering af opgaver såvel som medarbejdere:

”På havet er der nogle vilkår, som man bare må håndtere. I morgen skal du klare nogle andre ting. Det er bare sådan det er, man ordner det, der er – ikke det, man forventer, der kan blive.”

Styrk Arbejdsstyrken

Dansk Industri, Erhverv Hjørring, EUC Nord og Hjørring Kommune har indledt et samarbejde kaldet ’Styrk Arbejdsstyrken’, som skal medvirke til, at virksomhederne også i fremtiden kan ansætte de kompetencer, de har brug for.

Der findes mange veje til at styrke arbejdsstyrken. Virksomheder kan med fordel inkludere medarbejdere med forskellige baggrunde og skabe en mangfoldig arbejdsplads - som denne artikel også belyser.

Kontakt Business Hjørring, hvis du ønsker sparring om arbejdskraft i din virksomhed. T: 7233 9999

Læs mere om:

Styrk Arbejdsstyrken

Om Greenway Denmark

Greenway Denmark blev etableret i 2006 og er førende indenfor miljøvenlig emballage og sælger udelukkende produkter, der efter anvendelse kan vende 100% tilbage til naturen. Deres primære vareudbud er engangsservice, emballage og biofyld, som er fremstillet af enten majsgranulat, sukkerrørsfibre, tørrede palmeblade eller træ fra FSC-skove. Deres markeder er primært Danmark, Norge og Sverige. I 2022 blev virksomheden solgt til HCH-Koncernen.