Det burde kunne gøres smartere

Udgivet 26-05-2023

Pernille Gry Konnerup har en baggrund som lægesekretær gennem 25 år. I august 2022 tog hun springet ud i at være selvstændig og etablerede Konnerup Lind, som tilbyder sekretærservice indenfor patientrelaterede administrative opgaver.

Pernille Gry Konnerup er indehaver af Konnerup Lind, som tilbyder sekretærservice indenfor patientrelaterede administrative opgaver.

En drøm om at gøre en forskel
Ideen opstod i forlængelse af den tanke, at lægesekretærer kunne være en stor del af løsningen på de udfordringer, sundhedsvæsenet oplever. Frustrationen over lange ventelister og en udfordret kommunikation mellem plejehjem, hjemmepleje, sygehus, kommune og borgere. Mange patienter bliver tabt i systemet og mange medarbejdere arbejder under stressende vilkår.

I kraft af sine 25 år i systemet har hun utallige eksempler, men hendes egne personlige erfaringer med en stress-sygemelding samt et familiemedlem, hvor den dårlige kommunikation havde ulykkelige konsekvenser, var måske dét, der gav hende drivkraften og ønsket om at gøre en forskel ved selv at tage teten.   

”Jeg tror, vi alle har prøvet på egen krop – eller har hørt en historie i vores familie eller omgangskreds - om et forløb i sundhedssystemet, som ikke har været optimalt og menneskeligt,” siger hun. ”Jeg drømmer om at være med til at ændre systemet. Det her burde kunne gøres meget smartere. Og det er den drøm, der giver mit arbejde så meget mening.”

For Pernille er lægesekretærerne den lim, der skal til for at få sundhedssystemet til at hænge bedre sammen.

”En stor del af det administrative er i dag pålagt læger og plejepersonale. Hvorfor ikke udlicitere den opgave til sekretærer, som både brænder for og har kompetencerne til at kunne løfte den? Der mangler overblik, koordinering og effektivitet – og det er her lægesekretærer kunne løfte en stor byrde fra sundhedsvæsenet”, mener Pernille.

En stærk forretningsidé
I august 2022 fik Pernille hurtigt, gennem sit netværk, etableret et solidt korps af freelance sekretærer og virksomheden Konnerup Lind fik hurtigt succes og masser af opgaver. I dag dækker hendes service hele landet og hun får ofte henvendelser fra flere, der gerne vil være en del af korpset. Trods det, at sundhedssystemet har svært ved at rekruttere lægesekretærer.

Hvad er det, der gør, at det er attraktivt at arbejde for dig?

”Først og fremmest tror jeg, det er friheden, der er tiltrækkende. Mine sekretærer arbejder ofte hjemmefra og timerne kan lægges som de ønsker – f.eks. om aftenen, når børnene er lagt i seng. Men jeg gør også meget ud af at skabe nogle gode rammer og et tillidsfuldt fællesskab, hvor de føler sig velkommen. De får en velkomstpakke, når de bliver en del af korpset og jeg tilbyder oplæring, undervisning og et online forum, hvor vi mødes med jævne mellemrum.

Pernille ser en fordel i, at sekretæropgaverne udliciteres. De administrative opgaver kan fint løses på afstand. ”Det lærte corona os”, konstaterer hun og tilføjer ”I og med freelance-sekretærerne arbejder på akkord, er prisen gennemsigtig. Man betaler kun for, hvad man får”. 

Bump på vejen
Pernille er eneejer og direktør i firmaet. Derudover får hun hjælp fra sin partner Lars Lind, som dækker de administrative og økonomiske opgaver samt Mikkel Bohøj, som står for IT og hjemmeside.  

Trods en god begyndelse, oplever den lille virksomhed også udfordringer. Lige nu kæmper de med at få opbygget en solid kundekreds i et offentligt system, hvor det ikke altid er nemt at nå beslutningstageren i den enkelte afdeling.

Men Konnerup Lind oplever også, at det kræver en adfærdsændring at få kommunerne til at udlicitere sekretæropgaven – en kulturændring. Og den kamp er Pernille bevidst om er svær. Men ikke desto mindre tror hun optimistisk på sin mission og at hendes lille virksomhed kan bidrage med forandringer, der spreder sig som ringe i vandet.

Fokus lige nu er dermed på de indsatser, der kan være med til at bane vejen til kunderne og på at udvikle virksomheden yderligere.  

 

Konnerup Lind har fået hjælp fra Business Hjørrings erhvervskonsulent Line Uggerly Jørgensen, som har hjulpet med at sætte mere struktur på forretningsdelen og få prioriteret alle de gode ideer, Pernille får.

 ”Jeg har brugt Line flere gange – både i den generelle sparring om udfordringer og muligheder. Men også til specifikke spørgsmål omkring økonomi og gode formuleringer ifm. ansøgninger. Hun har en kæmpe viden og har åbnet vores øjne for, hvilke muligheder der er. Ikke mindst i forhold til at udvide vores netværk, som er en vigtig del i vores virksomhed.”

Pernille Gry Konnerup, Konnerup Lind

 

Fase 2 – Du er i gang

Konnerup Lind er i, hvad vi betegner som fase 2 i en iværksættervirksomheds udvikling, hvor man har et nyoprettet CVR-nummer og/ eller er begyndt det dybere arbejde med sin virksomhed.

Erfaringen er ikke så stor endnu og man har stadig brug for sparring. Måske arbejder man på fuld tid med sin virksomhed eller ønsker at gøre i fremtiden.

Læs mere om vores tilbud i fase 2 herunder!

Du er i gang