Erhvervschefens klumme

Tema: Unge og arbejdsmarked - unge er fremtidens guld på arbejdsmarkedet

Udgivet 06-10-2022

Arbejdsstyrken i Hjørring kommune falder drastisk de kommende år, og det bliver endnu sværere for virksomhederne at finde kvalificeret arbejdskraft. Samtidig har de unge helt andre forventninger til deres arbejdsgiver, end vi før har set. Business Hjørring sætter fokus på temaet de kommende uger.

Erhvervschef Ole Bendix

Business Hjørring vil i de kommende uger have et særligt fokus på ’unge og arbejdsmarked’ i nyhedsbrevet og på sociale medier.

Hvorfor er temaet interessant? Fordi det er en nødvendighed at tænke anderledes i rekruttering af nye medarbejdere, hvis man vil sikre sin virksomhed i fremtiden. Arbejdsstyrken falder drastisk, og samtidig har de unge nogle helt andre forventninger til deres arbejdsgiver og arbejdsplads, end vi i den ’voksne’ generation.

Højtuddannet arbejdskraft er svært at rekruttere for de fleste virksomheder. Vækst via Viden er et regionalt initiativ, hvor nordjyske kommuner, uddannelsesinstitutioner og A-kasser samarbejder om at matche højtuddannet arbejdskraft med virksomheder. Det kan være universitetsuddannede og professionsbachelorer fra fx UCN. Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte vores erhvervskonsulent Tinna Holmager Olsen.

Ungegarantien er i en stadig positiv udvikling, og den 26. oktober inviterer vi garantipartnervirksomhederne til næste netværksmøde. Emnet bliver netop den drastisk faldende arbejdsstyrke de kommende år, som vil gøre det endnu sværere for virksomhederne at finde kvalificeret arbejdskraft.

Garantipartnerne vil på netværksmødet møde et panel af unge mennesker, som fortæller om deres forventninger til deres første job og arbejdsgiver. Dette vil på mødet blive kvalificeret af en ekspert i fremtidens arbejdskraft, der vil sætte nogle ord på, hvad man som arbejdsgiver kan gøre, for at tiltrække og fastholde fremtidens medarbejder.

Vækst via Viden og Ungegarantien er blot to overskrifter på vores indsatser til at få flere unge på arbejdsmarkedet med succes. Følg med de næste uger, når vi kommer med gode råd og fortæller, hvad andre virksomheder er lykkes med ift. rekruttering, den gode modtagelse og fastholdelse.

Erhvervschef Ole Bendix.