Rekrutteringsudfordring blev løst med proaktiv tilgang

Udgivet 17-05-2022

På Vesterlund i Hjørring fandt man løsningen på en problematisk mangelsituation. I dag ansætter ældrecenteret tosprogede i et nøje tilrettelagt onboardingprogram – med stor succes.

Ældrecenteret Vesterlund har ikke blot løst et akut rekrutteringsproblem, men har også været med til at løse den mangelsituation på SOSU-området, Hjørring Kommune står overfor de kommende år.

Ældrecenter Vesterlund oplevede sidste år meget store problemer med manglende afløsere til at dække ind i sommerferien – der var ikke megen interesse for stillingerne og dermed alt for få ansøgere.

I stedet for at lede videre efter afløsere, som ikke fandtes, blev en del af løsningen på rekrutteringsproblemet at tilbyde ansættelse til - i første omgang - 5 integrationsborgere, som var meget interesserede i at få et arbejde, men som ikke havde erfaring fra SOSU-området.

”Vi havde mange overvejelser ift. oplæring og integration på arbejdspladsen, og der har været mange samtaler på tværs af afdelinger. Vi blev dog enige om, at på trods af sproglige udfordringer, måtte de nyansatte varetage de generelle arbejdsopgaver, såsom rengøring, oprydning, tøjvask osv.”, siger afdelingsleder Maria Larsen.

Oplæringen blev samlet i én afdeling og jo flere kompetencer de nye fik tillært, jo flere opgaver fik de givet og kunne med tiden indgå i de øvrige afdelinger.

”Der er blevet lagt et rigtig stort arbejde i oplæringen”, konstaterer Maria Larsen. ”Vi har håndteret medarbejderne individuelt og har f.eks. haft sedler liggende der beskrev, hvilke opgaver den enkelte kunne bestride. Det er en krævende tilgang, men det har dermed også været muligt at gøre dem så gode som ønsket - så indsatsen har været det hele værd.” tilføjer hun.

For arbejdspladsen har processen betydet meget tilpasning og læring undervejs. Siden de første tosprogede kvinder blev ansat, er flere kommet til og i dag ansætter Vesterlund, med stor succes, tosprogede i et nøje tilrettelagt onboarding-program. Mange af kvinderne er endda i gang med en SOSU-uddannelse. På den måde har Vesterlund ikke blot løst et akut rekrutteringsproblem, men har også været med til at løse den mangelsituation på SOSU-området, Hjørring Kommune står overfor de kommende år.

Erhvervschef Ole Bendix mener, at andre virksomheder, der står med en mangelsituation indenfor egen branche, kan tage ved lære af historien. ”Vesterlund handler på de udfordringer, som de rammes af og kan med deres proaktive tilgang til deres rekrutteringsudfordringer være til inspiration for andre virksomheder”, siger han.

Sundheds- og Ældrechef Lone Iversen:

På ældreområdet oplever vi et meget konstruktivt samarbejde med Business Hjørring.
- Virksomhedskonsulenterne klæder den enkelte integrationsborger på til at arbejde på det danske arbejdsmarked og der en god dialog om den enkelte medarbejder uanset om man kommer fra Syrien, Litauen, Uganda eller et helt andet sted. Konsulenterne ser muligheder og understøtter vores arbejde med rekruttering og vi får engageret arbejdskraft – medarbejdere som vil i job og uddannelse.

Faglært arbejdskraft

Business Hjørring arbejder på flere fronter med at skabe faglært arbejdskraft, bl.a. indenfor SOSU-området. F.eks. tilbyder vi, i samarbejde med ældreområdet, opkvalificering til ledige med henblik på opstart i uddannelse.

Integrationskonsulent Dalia Sørensen har desuden været med i udvælgelsen af de kvinder, som nu er ansat på Vesterlund. Hun kender dem fra forskellige forløb fra jobcentret, bl.a. jobskole hvor borgerne kommer 2 dage ugentligt og hører om dansk arbejdskultur etc. Derfor har hun haft en god fornemmelse for, hvad der kunne være et godt match.

Kontakt

Dalia Sørensen 41 93 73 37 eller dbs@hjoerring.dk