Nyt koncept skal sikre at flere unge får en positiv destination

Udgivet 04-05-2022

I Ungegarantien støttes unge til at finde deres positive destination, og træffe de rette valg om job og uddannelse. Det sker gennem bl.a. introjob, småjob, praktikforløb og uddannelse hos de virksomheder, der er garantipartnere. For at understøtte indsatsen, introducerer Business Hjørring nu konceptet ”Virksomhedskonsulent- Ung”, i daglig tale VK-Ung.

De to VK-Ung konsulenter i Business Hjørring, Monica Christiansen og Jan Jensen, er nye i konceptet, men er begge rutinerede virksomhedskonsulenter.

Virksomhederne i Ungegarantien – vores Garantipartnere – har alle givet håndslag på, at de vil hjælpe unge der henvender sig til dem, med at forfølge deres positive destination, og samarbejde om udsatte unge, og det er især den sidste målgruppe, som det nye koncept skal understøtte.

”Vores unge skal sikres den optimale støtte og vejledning, hvor relationerne vægtes højere end arbejdsgange og rutiner, så de får de bedste forudsætninger for at nå deres positive destination”, siger Sejla Nikontovic, Teamleder i Business Hjørring.

”Derfor har vi i Business Hjørring ansat 2 VK-Ung konsulenter, som i samarbejde med Unge og uddannelsesafdelingen, skal arbejde på at sikre en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats for målgruppen udsatte unge, som har behov for en mere intensiv indsats for at komme i arbejde eller uddannelse”.

Virksomhederne i Hjørring Kommune skal i fremtiden kunne rekruttere de medarbejdere, de har brug for, og vi tror på, at vi med det nye koncept kan flytte en del af de udsatte unge fra offentlig forsørgelse til job og uddannelse.   

For vores Garantipartnere i Ungegarantien betyder det, at de vil blive kontaktet af en VK-Ung konsulent, når en ung gerne vil afprøve en branche eller opgaver, som Garantipartneren matcher med. VK-Ung konsulenten vil være den faste kontaktperson for både virksomhed og den unge - før, under og efter forløbet. I tilfælde af, at det viser sig at være et forkert match, arbejder VK-Ung konsulenten som udgangspunkt videre med samme borger, med henblik på at finde et nyt sted, som kan resultere i job, uddannelse eller anden form for afklaring. Det tror vi på giver en fornuftig vej til den unges positive destination.

Der vil desuden altid være en tæt opfølgning på den unge, for at sikre, at tiden hos Garantipartnervirksomheden bliver en succes og derigennem maksimere chancerne for lønnede timer eller job/uddannelse.  

Konceptet skal endeligt være med til at sikre en endnu større samarbejdsgrad med vores garantipartnerne. Vi glæder os meget til at komme i gang med konceptet, som officielt er startet 1. maj.

VK-Ung konsulenterne

De to VK-Ung konsulenter i Business Hjørring er nye i konceptet, men er begge rutinerede virksomhedskonsulenter. Jan Jensen har i flere år været tilknyttet vores team af opfølgningskonsulenter og Monica Christiansen har været virksomhedskonsulent i Business Hjørring, hvor hun bl.a. har været med til at indgå aftaler med en stor del af vores Garantipartnere.

Jan Jensen:
jj@hjoerring.dk
41 93 60 36

 
Monica Christiansen: 
41 93 75 29