Erhvervschefens klumme

Glædelig jul og godt nytår

Udgivet 20-12-2022

Årets sidste klumme bliver både et tilbagekig på år 1 i den samtænkte erhvervsindsats (og dermed Business Hjørring), og hvordan vi i 2023 vil tage fat på at udvikle en ny Erhvervspolitik og Erhvervsstrategi i tæt samarbejde med lokale virksomheder og erhvervsorganisationerne.

Erhvervschef Ole Bendix foran Erhvervets Hus

Det er meget i tidens ånd at have ’hånden på kogepladen’. Sådan havde vi det i Business Hjørring for et års tid siden, hvor vi blev ansigtet udadtil på den samtænkte erhvervsindsats på tværs af beskæftigelses- og erhvervsindsatsen.

Men I har taget godt imod Business Hjørring, og særligt har vi fået fin respons på vores tilgang om at skabe fælles løsninger med udgangspunkt i jeres behov. Vi har øvet os meget på at afdække behov i de såkaldte 360-graderbesøg. I alt er det blevet til ca. 200 besøg, og i 2023 sætter vi barren højt med et mål om 400 360-graderbesøg.

I 2022 har vi også nået målet om at hverve 200 Garantipartnere i Ungegarantien – helt præcist er vi lige nu på 206 virksomheder, som har sagt ja til et tæt samarbejde for at få unge i job eller uddannelse. Uden Garantipartnere var der ingen Ungegaranti, og vi er altid åbne for at tage nye virksomheder med i partnerskabet. Så kontakt os på 7233 9999, så kan vi tage et møde om det. 

Sammen med fem lokale virksomheder har vi udarbejdet en ny iværksætterstrategi, som vi vil sætte i værk i 2023. Vi har supergode erfaringer med at samarbejde med virksomheder om nye strategier, som på den måde både bliver mere innovative og samtidig virkelighedsnære.

I 2023 vil vi gentage succesen og invitere lokale virksomheder og erhvervsorganisationer ind i udarbejdelsen af en Erhvervspolitik og en Erhvervsstrategi, der kan sætte retning og tempo på erhvervsudviklingen i Hjørring Kommune.

Business Hjørring får ansvaret for Erhvervsstrategien, som med udgangspunkt i styrkepositioner og brændende platforme for erhvervslivet i Hjørring Kommune, vil opstille nogle strategiske sigtelinjer for, hvordan vi sammen kan udvikle erhvervslivet bedst muligt. Kvalificeret arbejdskraft, grøn omstilling samt digitalisering/automatisering vil være nogle af de temaer, som forventes at blive en del af Erhvervsstrategien.

Vi vil også tænke nyt på andre områder. Vi har gennem en årrække gennemført jobmesser, hvor virksomheder har kunnet møde op til 1.500 jobsøgende. I år udvider vi messen til at være en Job- og Karrieremesse, hvor virksomhederne udover jobsøgende også kan møde op til 800 afgangselever fra de lokale gymnasiale uddannelser. Mange vil være interesseret i et fritidsjob, et sæsonjob, et job i sabbatår eller måske i at tage en uddannelse. Hvis din virksomhed skal med på Job & Karrieremessen, kan I klikke her.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til jer, der følger os på LinkedIn, på Facebook og i vores nyhedsbreve. Der sker så mange spændende ting i de lokale virksomheder, som kan inspirere andre virksomheder til at tænke nyt. Nogle af jer liker og genopslår vores nyheder på LinkedIn, og det hjælper os til at få gode budskaber ud til endnu flere virksomheder – også tak for det. 

Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår!
Erhvervschef Ole Bendix.