Erhvervschefens klumme

Flere søger ind på erhvervsuddannelser – åbn dørene for dem!

Udgivet 05-05-2022

51 pct. af drengene fra 9. klasse i grundskolen har i år tilmeldt sig en erhvervsuddannelse. Det er et positivt resultat både nu og i fremtiden, hvor kvalificeret arbejdskraft efterspørges.

Erhvervschef Ole Bendix

Af erhvervschef Ole Bendix

Andelen af drenge, der afslutter 9. klasse og har tilmeldt sig en erhvervsuddannelse, er ca. det dobbelte af landsgennemsnittet i år.  Samtidig er det en lokal fremgang på 14 pct. i Hjørring kommune sammenlignet med sidste år. Blandt drengene, der afslutter 10. klasse, søger ca. en tredjedel ind på en erhvervsuddannelse, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet. 

Hovedparten af pigerne vælger fortsat gymnasiet når de afslutter 9. og 10. klasse. Der er dog ved at ske en ændring i pigernes søgen mod erhvervsuddannelserne. Der er sket en fordobling fra 2021 til 2022 i andelen af piger fra 9. klasse, der tilmelder sig en erhvervsuddannelse, som nu udgør 13 pct. For 10.-klassepigerne er andelen 11 pct.

I Business Hjørring har vi en optimistisk tilgang til tingene, og vi vover den forsigtige konklusion, at der kan være sammenhæng mellem ovenstående tal og Ungegarantien. De væsentlige elementer i Ungegarantien: den obligatoriske erhvervspraktik i udskolingsklasserne, undervisning i job og uddannelse på alle klassetrin, og brobygningsaktiviteter mellem grundskolen og de lokale virksomheder, er løbende blevet implementeret siden 2019. Det er derfor nærliggende at tro, at der er en sammenhæng mellem Ungegarantiens indsatser og de positive tal.

Ét er selvfølgelig at tilmelde sig en uddannelse – noget andet er at fuldføre den. Derfor har vi brug for et tæt samspil med garantipartnerne og alle andre lokale virksomheder, som vi vil opfordre til at åbne dørene på vid gab for de unge mennesker, som søger en praktikplads. Alle prognoser peger på mangel på faglært arbejdskraft allerede i 2030, og det er nu, at vi selv som kan gøre en forskel, ved at hjælpe de unge ind i praktik, uddannelse eller job i lokale virksomheder.

(Kilde: Uddannelsesstatistik.dk).