Sommerhilsen fra Maj Skårhøj, Direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring Kommune

Udgivet 28-06-2024

Sommeren er over os, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende jer virksomheder en sommerhilsen og præsentere mig selv som ny direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring Kommune.

Maj Skårhøj, Direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring Kommune

Jeg har en baggrund som cand. scient. pol. og mange års erfaring fra den offentlige sektor, især det regionale område med sygehuse og psykiatri. Min interesse ligger særligt indenfor dataanvendelse, hvilket blev styrket gennem fem år som chef for Business Intelligence og Analyse i Region Nordjylland.

Siden jeg tiltrådte i januar 2024, har jeg haft fornøjelsen af at besøge mange af jeres virksomheder og netværk. Jeg er imponeret over de innovative løsninger og den dedikation, jeg har mødt. Der er ingen tvivl om, at et stærkt erhvervsliv er afgørende for Hjørring Kommunes fortsatte udvikling.

Vi står dog over for betydelige udfordringer med en faldende arbejdsstyrke. Prognoser viser, at arbejdsstyrken vil falde med 11% frem mod 2042, og vi ser en stigende gennemsnitsalder samt færre faglærte. For at tackle disse udfordringer har Hjørring Kommune lanceret initiativet "Styrk Arbejdsstyrken" i samarbejde med DI-Vendsyssel, Erhverv Hjørring og EUC Nord. Formålet er bl.a. at fremme erhvervsuddannelserne og sikre, at flere unge vælger denne vej. Aktiviteter som Ungegarantien 2.0 og DM i Skills 2026 er allerede på tegnebrættet.

Jeg tror på, at fælles udfordringer kræver fælles løsninger. Tidligere initiativer har vist, at vi kan nå langt ved at arbejde sammen. Jeg opfordrer derfor alle virksomheder til at blive en del af denne indsats. Jeres engagement er afgørende for vores succes.

Vi har allerede sendt et brev om ’Styrk Arbejdsstyrken’ ud til over 5.000 virksomheder via e-boks, og den 14. maj afholdt Business Hjørring et temamøde på Vendsyssel Teater, hvor vi diskuterede udfordringerne med en faldende arbejdsstyrke. I Business Hjørrings nyhedsbrev, hvor denne hilsen udkommer, kan du læse omtaler af to af de virksomheder, der var med på scenen i maj. Det er inspirerende at læse, hvordan virksomheder tænker i nye indsatser for at tiltrække unge talenter og beholde de ældste medarbejdere længere på arbejdsmarkedet.

På den anden side af sommerferien fortsætter vi det gode samarbejde i ’Styrk Arbejdsstyrken’ og vil løbende udvikle og koordinere indsatsen gennem et ajourført erhvervsråd.

Jeg ser frem til et tæt samarbejde med alle jer i erhvervslivet i Hjørring Kommune. Vi lykkes kun, når vi er sammen om løsningerne.

Med ønsket om en god og varm sommer,
Maj Skårhøj, Direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Hjørring Kommune

Styrk Arbejdsstyrken

Dansk Industri, Erhverv Hjørring, EUC Nord og Hjørring Kommune har indledt et samarbejde kaldet ’Styrk Arbejdsstyrken’, som skal medvirke til, at virksomhederne også i fremtiden kan ansætte de kompetencer, de har brug for.

Læs mere om:

Styrk Arbejdsstyrken