Paradoks i arbejdsstyrken: Der er guld at hente i en ikke særlig eftertragtet aldersgruppe

Udgivet 16-05-2024

Hvordan tager vi kampen op mod en faldende arbejdsstyrke? Denne brændende platform var 140 deltagere samlet om en varm tirsdag eftermiddag den 14. maj, hvor Business Hjørring havde inviteret til arrangementet ”Nøglen til fremtidens arbejdsplads” på Vendsyssel Teater.

140 deltog i tirsdagens arrangement "Nøglen til fremtidens arbejdsplads" på Vendsyssel Teater.

Strategisk fokus på at fastholde de ældste generationer på arbejdsmarkedet var det vigtigste budskab, deltagerne kunne tage med sig hjem efter tirsdagens program, som bød på oplæg af lektor Rolf Lund, livsstilsekspert Anne Glad samt to paneldebatter styret af Tom Bue. 

Senere pension vil gøre en kæmpe forskel
Rolf Lund, lektor på Aalborg universitet, gik så langt som at sige ”Glem de unge og hav fuld fokus på de modne”. Hans nye analyse, som blev præsenteret på arrangementet, viste bl.a., at antallet af 16-34-årige er faldet 16% over de sidste 10 år. ”Stort set alle unge er i arbejde eller under uddannelse”, fortalte han. ”Vi har nået et teoretisk maksimum. Der er ikke nok unge og vi kan ikke presse mere ud af den ungegruppe, der er”.

I stedet var hans opfordring at arbejde strategisk med at skubbe pensionsalderen 2-3 år. ”Ved at have stort fokus på rekruttering af de unge, glemmer man en kæmpe gruppe, som kan skabe stor værdi. Rekruttering af personer over 60 år er pt. meget lille. Men gevinsten her er stor og det handler ikke kun om arbejdsstyrke, men også mental og fysisk sundhed, som kan være en vinding for kommunen generelt.”

De unge er stadig interessante
Livsstilsekspert Anne Glad opfordrede dog til også at tænke i tiltrækning og fastholdelse af unge som en mere langsigtet strategi. Med sit foredrag ”Sådan tiltrækker og fastholder vi generationerne” præsenterede hun tendenser indenfor både Generation Z (f. 1995-2005) og Generation Jensen (f. 1955-1966).

Ifølge Anne Glad er noget af det, der kendetegner generation Z på arbejdsmarkedet følgende:

”De unge kræver udvikling gennem anerkendelse, sparring og dialog og motiveres af tydelige rammer. De tager følelserne med på arbejde, derfor kan psykologiske tilbud som terapi og udviklingsforløb være godt at kunne tilbyde”, anbefalede hun bl.a. og tilføjede ”De har dog samtidig en stor tillid til egne kompetencer, en tillid til sig selv, som de ældste generationer slet ikke har i samme grad”.

Ved håndsoprækning i salen fik Anne Glad en pejling af, hvor mange i de forskellige generationer, der var til stede. Og blot en enkelt hånd blev hævet, da Generation Z blev råbt op.

Elias Hall på 24 år synes ikke helt at kunne genkende sig selv i Anne Glads beskrivelse af Generation Z. Dog har troen på egne kompetencer måske være medvirkende til, at han i en meget ung alder startede sin egen virksomhed for 3 år siden. Sammen med en kammerat ejer han Vendsyssel Slagteri i Nørre Lyngby, som på sit højeste har 10-15 sæsonarbejdere.

  Elias Hall, Vendsyssel Slagteri  

Til spørgsmålet om, hvorfor han havde valgt at deltage i arrangementet, svarede han:

”Vi oplever pt. ikke udfordringer med at rekruttere. Mange af vores medarbejdere er ufaglærte unge og udlændige og lige nu har vi mange ukrainere og tidligere ansatte fra slagteriet, der lukkede i Sæby. Men jeg hører jo meget om, at arbejdsstyrken falder, så jeg synes det er vigtigt, at man kigger fremad, så man også i fremtiden kan få hænder nok”.

Vi skal hylde Generation Jensen
Anne Glad var helt enig med Rolf Lund i, at der er guld at hente i de ældre:

”Vi glemmer at hylde generation Jensen. Det første skridt til at fastholde dem er at fortælle dem, at de er værdsat.” sagde hun og kom med en opfordring: ”Fortæl dem, at I gerne vil beholde dem og tag en åben snak om økonomi og hvad de har af ønsker til deres arbejdsliv. Det er ikke enten-eller, vær fleksibel ift.  mulighed for at gå ned i tid.”

Og netop større fokus på de ældste generationer var det Pernille Seidelin, afdelingschef for indkøb i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, primært tog med sig fra arrangementet:

  Pernille Seidelin, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse  

”Jeg er blevet opmærksom på, at jeg ikke skal være så bange for at ansætte medarbejdere på 55+. Selvom It-færdighederne måske ofte halter lidt, som det også blev sagt, er der så mange andre fordele ved at ansætte de erfarne.”

Og det er en erkendelse hun kan bruge, når hun til tider oplever færre ansøgere, og at det kan være svært at rekruttere de rette folk - bl.a. fordi Regnskabsstyrelsen og Statens Administration søger mange af de samme profiler.

Lokale virksomheder med gode erfaringer
Programmets to afsluttende debatter rammede fint programmets budskaber ind.

Den første bestod af virksomheder med gode erfaringer ift. rekruttering: Helle Uldbjerg fra Brüel Systems, Hiltje Osinga Pedersen fra Nordsøen Oceanarium, Anders Jensen fra Sejlstrup Entreprenørforretning og Mikkel Grimmeshave fra Sundheds-, Ældre- & Handicapforvaltningen i Hjørring Kommune. Alle fire kunne tale ind i indsatser overfor den ældste generation og særligt Anders Jensen kunne bryste sig med at have mange medarbejdere over 67 år – nemlig hele 13, hvoraf den ældste er 78 år.  

Sidst på programmet var initiativtagerne af ”Styrk arbejdsstyrken” inviteret til at give deltagerne et indblik i den nye fælles indsats. Panelet bestod af formand for EUC Nord og DI Vendsyssel Richard Fynbo, formand for Erhverv Hjørring A. Neil Jacobsen samt 1. viceborgmester Per Møller.

Eftermiddagen blev rundet af med en gourmethotdog lavet af Uffe, før deltagerne blev lukket ud i det gode varme forårsvejr.