På lang sigt er der kun plads til virksomheder, der tænker grønt

Udgivet 08-06-2023

Midt i Hundelev ligger virksomheden Autoteknik Hundelev ApS - et ”grønt” værksted, som opererer indenfor de sorte fag. Virksomheden gør allerede meget på det grønne område, men har planer om endnu flere tiltag i fremtiden.

Direktør Esben Winther (Foto: Kristina Brenk)

Man kan altid gøre mere
Autoteknik Hundelev ApS er en del af ”Din Bilpartner” kæden, som landsdækkende har over 150 frie værksteder. Værkstedet, med Esben Winther i spidsen, udfører service og reparation på alle bilmærker, også el- og hybridbiler, som værkstedet er certificeret til at håndtere.

Virksomheden har længe haft et stort fokus på grøn omstilling og bæredygtighed. Selve bygningen, som virksomheden ligger i, blev opført i 2010, og da man tidligt i 2022 via ”Din Bilpartner” fik mulighed for at få udviklet en ”grøn profil” på virksomheden, var der faktisk ikke så meget at komme efter, da der allerede var bl.a. LED belysning og gulvvarme overalt.

Men det viste sig, at man kunne optimere på strømmen ved at etablere et solcelleanlæg, så det blev efterfølgende gjort, endda større end der var behov for, så nu fører virksomheden den overskydende energi ud på nettet.

 
Autoteknik Hundelev har etableret solceller på værkstedets tag.

Om prioriteringen af den grønne dagsorden, siger Esben Winther:  

”På lang sigt tror jeg ikke, at der er plads til virksomheder, der ikke tænker grønt i et eller andet omfang”.

Alle i huset skal være med på idéen
Den grønne tilgang til virksomhedsdriften skal være mere end blot ord i et regnskab, og i virksomheden er man klar over, at alle mand skal tage deres del.

Lige nu bygges et depot, som skal fungere til affaldssortering. Der er høje krav til, hvordan affald skal sorteres indenfor branchen. Bl.a. skal kølerhjelme, filtre, olier og aluminium sorteres på forskellig vis og noget affald er farligt affald og noget kan gå til genbrug.

De ansatte anvender allerede nu en E-miljø app i hverdagen, og der er helt grundlæggende styr på affaldet, både det almindelige og det mere skadelige. Men da det er vigtigt, at det fungerer for medarbejderne i hverdagen, er man lige nu ved at se på, hvordan man kan finde en smart løsning, så man ikke skal i sorteringsdepotet hver eneste gang, man har en lille ting, der skal sorteres.

Hvordan ser fremtiden ud
For Autoteknik Hundelev er interessen for det grønne område kun blevet større undervejs og virksomheden er i gang med at se nærmere på bl.a. klimakompasset og ESG.

Det er dog også en stor opgave for en virksomhed som denne, og derfor sagde man straks ja i efteråret 2022, hvor muligheden opstod for at holde et møde med Hjørring Kommune og Business Hjørring om bæredygtig screening af virksomheden - de såkaldte grønne forretningsudviklingsmøder.

På mødet blev meget konkrete punkter som energi, processer i driften og affaldshåndtering gennemgået, ligesom man talte strategier og muligheder. Det har bl.a. resulteret i, at erhvervskonsulent Henrik Dam nu har formidlet kontakt til Erhvervshus Nordjylland, som kan vejlede virksomheden yderligere omkring klimakompasset og ESG.

”Vi er glade for samarbejdet, for vi har brug for en partner, der kan hjælpe os med at skabe overblik over vores muligheder”, siger Esben Winther og fortsætter: ”Business Hjørring/ Hjørring Kommune har en stor viden om de ordninger, der findes til virksomheder som vores. De kan give os inspiration til at arbejde videre samt et overblik over, hvem vi skal have fat i. Det er en stor hjælp for os i vores hverdag og netop derfor er vi kommet så godt fra land, som vi er i dag.”

I virksomheden er der i dag 5 ansatte, og Esben kunne godt bruge en mand mere på værkstedet, og gerne en autotekniker, men det er svært at finde kvalificeret arbejdskraft. Han håber derfor også, at virksomhedens tilgang til bæredygtighed kan være med til at tiltrække nye medarbejdere på sigt.

Grøn forretningsudvikling

Business Hjørring og Hjørring Kommune, Teknik & Miljø gennemfører i 2023 et antal screeninger i kommunens virksomheder.

En bæredygtighedsscreening, den såkaldte grønne forretningsudvikling, er et tilbud til de virksomheder, der ønsker at afdække virksomhedens potentiale for at øge bæredygtigheden.

På mødet gennemgås punkter som råvarer, produktion og processer, affaldshåndtering, energi og ressourcer samt samarbejder og symbioser. Vi giver uvildige og gratis vejledning og hjælper bl.a. med at skabe overblik over virksomhedens muligheder for finansiering gennem diverse puljer.

Vil du vide mere?

Kontakt Business Hjørring
Henrik Dam hd@hjoerring.dk / 2266 5868
Tinna H. Olsen tho@hjoerring.dk / 4193 6482

Kontakt Hjørring Kommune, Teknik & Miljø
Poul Rask Nielsen poul.rask.nielsen@hjoerring.dk / 40324591
Ingrid Halvorsen Verpe inver@hjoerring.dk / 72336712