Fjordbak Byg: Markant stigning i omsætning og indtjening efter organisationsændring

Udgivet 15-11-2023

En dårlig økonomi er nu rettet op – og mere til – i Hjørringvirksomheden Fjordbak Byg. Det krævede at få kigget hele forretningen igennem. Ifølge direktør Henrik Fjordbak er der kun positivt at sige om hele forløbet.

Henrik Fjordbak glædes over den store forskel, vækstprogrammet SMV:PRO har gjort for hans virksomhed Fjordbak Byg.

Henrik Fjordbak indrømmer gerne – ledelsen i hans firma Fjordbak Byg havde mistet overblikket og havde dårligt styr på arbejdsgange og retningslinjer for få år siden. Det var årsagen til, at virksomhedens økonomi begyndte at halte i 2021 og tog et ordentligt dyk året efter. 

”Vi havde haft voldsomt travlt over en årrække og steg til 60 mand på meget kort tid,” fortæller han. ”Desværre kom også en del dårlige sager til med udviklingen – projekter, der ikke var ransable.”

Ekstra øjne på forretningen
I foråret 2022 kontaktede han Business Hjørrings erhvervskonsulent Henrik Dam. Egentlig med det formål at snakke grøn omstilling, hvor han ville undersøge, om der kunne være støttemuligheder til nogle af de tanker, han havde gjort sig. Snakken tog dog en anden drejning, for undervejs blev det tydeligt, at virksomheden havde en mere presserende udfordring.  

Både Henrik Fjordbak og virksomhedens projektledere havde alt for meget at se til og alt for meget skulle stadig ind over Henrik til godkendelse og beslutning. Det betød til tider frustration, fejl og dårlige strategiske beslutninger. Deres arbejdsgange havde tidligere fungeret uden problemer, men i takt med virksomhedens vækst, var der behov for ændring.  

“Det er en klassiker, at når en virksomhed vokser, så bliver det svært at være "direktør for det hele"", fortæller erhvervskonsulent Henrik Dam. "Typisk skal der organisationsændringer til og definering af gennemskuelige og accepterede ansvarsområder, til ledelsens medlemmer. Ellers bliver ledelsen flaskehals og dyre fejl sniger sig ind”.  

Støtte til rådgivning
Henrik Dam præsenterede Fjordbak for SMV:PRO, et virksomhedsprogram, hvor der gives 50% støtte til rådgivning. Ansøgningen blev, med Henrik Dams input, udarbejdet og efter forløbet blev bevilget, fik Fjordbak Byg tilknyttet rådgiver Flemming Madsen fra Flemming Management.

Noget af det første, de kiggede på sammen, var typer af projekter. Tidligere tog man alle opgaver ind - uden at forholde sig til, om der var god forretning i projekterne. Ressourcerne blev fordelt tilfældigt og for mange blev brugt på private kunder, selvom det var erhvervskunderne, virksomheden tjente penge på. Det hjalp Flemming med at rette op på.

”Vi har stadig privatkunder, men fordelingen er noget anderledes i dag”, siger Henrik Fjordbak. ”I dag vurderer vi selve opgaven og siger også nej til projekter”.

Udover en ændret prioritering, har virksomheden indtaget rollen som hovedentreprenør, på langt flere projekter end tidligere, hvilket også har skærpet forretningen.

Nødvendigt med opkvalificering
Undervejs i forløbet har der været brug for opkvalificering af medarbejdere. Primært har det handlet om at få klædt byggepladsernes formænd på til at tage beslutninger, de tidligere ville lade gå videre.

”Det har krævet en del efteruddannelse og kurser, men jeg har sagt ja til alt, medarbejderne har efterspurgt. Jeg har haft tillid til, at de bedst kunne vurdere, hvad der skulle til.”

Ændringen er gået gnidningsfrit, alle har taget godt imod og er vokset med det øget ansvar. Og for Henrik Fjordbak har det ikke været svært at give ansvaret fra sig. ”Jeg er ikke bange for de fejl, der naturligt vil ske, når medarbejdere skal tage mere ansvar - det lærer de kun af og bliver dygtigere, og så er det bare op på hesten igen”.

Tid til at fokusere
Processen har naturligvis taget et kæmpe arbejdstryg fra projektlederne og Henrik selv, som stadig har meget travlt, men nu bedre kan fokusere på de vigtigste funktioner.

Han har en mand, der tager sig af alle lærlinge og praktikanter. Den digitale styring er også blevet meget effektiv og hjælper dem med kvalitetssikring, tidsregistrering, plandækning mv. Og efter nytår er det hensigten, at han slet ikke skal være inde over byggesager.

Så hvad er de vigtigste opgaver for ham nu?

”Der er stadig meget økonomi og godkendelse af løn, jeg skal indover. Og så har jeg bedre tid til salg, som egentlig er min baggrund – jeg er ikke håndværker. Desuden prioriterer jeg at tage rundt og besøge pladserne for at snakke med medarbejderne, for relationerne er vigtige”, mener han.

Godt givet ud
For Fjordbak Byg har SMV:PRO forløbet handlet om at få kigget hele forretningen igennem - at få de rigtige folk, det rigtige arbejde ind, den rigtige struktur, de rigtige underleverandører, den rette markedsføring osv. Og selvom det er en stor mundfuld på kort tid, mener Henrik Fjordbak ikke, det har givet de store udfordringer. ”Hele forløbet har været utrolig givtigt. Og økonomien taler jo for sig selv - omsætningen er steget med ca. 22 % de 3 første kvartaler af 2023, sammenlignet med sidste år.”

Han har efter projektets afslutning valgt at holde fast i Flemming Madsen, som besøger virksomheden med faste intervaller. For som Henrik Fjordbak slutter ”Det er vigtigt for os at holde os på rette spor og bevare den gode udvikling. Så pengene til rådgivningen er godt givet ud”.

SMV:PRO

I et SMV:PRO forløb får du hjælp til at udvikle din virksomhed og får sat gang i de planer, du har for din virksomhed, men måske har svært ved at finde tiden og ressourcerne til. Du får 50 % tilskud til professionel rådgivning og der findes flere rådgivningspakker: Få en professionel bestyrelse, Gør din virksomhed salgsbar, Strategi og organisationsudvikling samt Forretningsmæssig sparring. 

Start med at kontakte en erhvervskonsulent fra Business Hjørring
Henrik Dam hd@hjoerring.dk / 2266 5868
Tinna H. Olsen tho@hjoerring.dk / 4193 6482
Line Uggerly Jørgensen luj@hjoerring.dk / 4122 6037
Lars Gaden Jensen lgj@hjoerring.dk / 2156 7343