Bosætning og iværksætteri på det store lærred

Udgivet 11-05-2023

Hvad har bosætning, iværksætteri, Ungegarantien og biograffilm med hinanden at gøre? Det blev 50 Garantipartnere klogere på under seneste netværksmøde.

Niels Hausgaard er den gennemgående fortællerstemme i filmen ”Os der lever”, som er instrueret af lokale Anne Svejgård Lund.

Business Hjørring inviterede torsdag d. 27. april på et lidt anderledes netværksmøde i Ungegarantien. Her var Garantipartnere samlet i Moviehouse Hjørring for bl.a. at se ”Os der lever” – en film instrueret af den lokale instruktør Anne Svejgård Lund, som for få år siden flyttede fra London tilbage til Løkken, hvor hun sammen med Nikkie Breinholdt Dahm har etableret filmselskabet Dune Productions.  

Filmen var, med sin smukke skildring af Vendsyssel og Vendelboerne, hele besøget værd. Men hensigten med arrangementet var også at sætte fokus på iværksætteri og bosætning – to emner som står højt på Hjørring Kommunes dagsorden. Men også to centrale temaer i Ungegarantien, som har sit afsæt i, at virksomhederne i Hjørring Kommune - også i fremtiden - skal kunne rekruttere de medarbejdere, de har brug for.

Den seneste tid har Business Hjørring arbejdet intenst med analyser og strategiprocesser på begge områder. Og de overordnede resultater blev præsenteret af erhvervskonsulent Line Uggerly Jørgensen og erhvervschef Ole Bendix.

Det går godt, men vi kan gøre det endnu bedre
Der oprettes allerede hvert år et højt antal nye CVR-numre i Hjørring kommune og overlevelsesraten for de unge virksomheder er høj, sammenlignet med de omkringliggende kommuner, kunne Line Uggerly Jørgensen fortælle. Men da iværksætteri er vigtigt for at skabe vækst og nye arbejdspladser i vores kommune, er det et område, der vil have øget fokus i fremtiden hos Business Hjørring.

Derfor er lokale virksomhedsejere og iværksættere blevet involveret i udarbejdelse af strategien, som ligger til grund for den styrkede iværksætterindsats, man nu kan læse om på Business Hjørrings hjemmeside.

Udover de tilbud, der fremgår af hjemmesiden, er der andre på vej. Blandt andet et mentortilbud, hvor iværksættere kan få sparring af andre, der har stået i lignende situation med opstart af egen virksomhed. En stor del af de over 200 garantipartnere har allerede tilkendegivet, at de gerne står til rådighed, som mentorer for unge iværksættere under 30 år.

Lades Akupunktur, med Marie Lade i spidsen, er en af disse garantipartnere:

”Jeg vil rigtig gerne være med til at hjælpe en nystartet godt afsted med sin virksomhed. Jeg oplevede selv, hvor stor værdi det gav mig, at have nogle at spille bold op ad, dengang jeg gik solo med klinikken,” fortæller hun. ”At have én eller flere at vende nogle tanker og muligheder med, var bl.a. med til at give selvtillid og mere mod.”

Garantipartnerne har forpligtet sig til at hjælpe unge optil 30 år, men for Marie Lade betyder alderen ikke det store. Hun hjælper også gerne andre. Og at udvide tilbuddet til andre end unge er også noget som Business Hjørring overvejer.

Bosætnings-reklamer har ringe effekt
At Hjørring kommune skal være et attraktivt sted at starte egen virksomhed, taler samtidig ind i bosætningsproblematikken – at arbejdsstyrken falder og befolkningen bliver ældre.

Hvad kan få borgerne til at blive boende eller komme tilbage til Hjørring kommune efter endt uddannelse eller senere i livet? - Er noget af det, vi er blevet klogere på i en analyse, som Ole Bendix i korte uddrag præsenterede resultaterne af. 

Bl.a. viser analysen, at 75% af de unge, som på nuværende tidspunkt går på kommunens erhvervsskoler, forventer at blive boende i kommunen. På de gymnasiale uddannelser er det kun halvdelen af de adspurgte.

”Det taler for, at vi skal få erhvervsuddannelserne til at blomstre endnu mere”, var et af budskaberne i Ole Bendix’ præsentation.

Et andet meget tydeligt resultat af analysen er, at bosætnings-reklamer ringe effekt har. Og det var noget Anne Svejgård Lund personligt kunne bekræfte. I hendes tilfælde har det faktisk den modsatte effekt - at det virker desperat, hvis man er nødt til at køre kampagner og dermed signalerer, at man ikke har et attraktivt sted at bosætte sig.

For hende var det bl.a. familien, naturen og de lunefulde vendelboer, som var afgørende for hendes beslutning om at flytte tilbage. Og det er disse stedbundne kvaliteter, hun på fornemste vis skildrer i hendes film, som man i øjeblikket kan se i udvalgte nordjyske biografer. Og dermed giver filmen også et stort bidrag til, hvordan vi vil tænke bosætningsstrategi i fremtiden.