Aktiveringsforløb resulterede i fast job og øget selvværd

Udgivet 14-11-2023

Efter en årrække udenfor arbejdsmarkedet er Kettil Sørensen nu en fast og vigtig bestanddel af teamet i DitFinanshus. For det nystartede rådgivningsfirma i Vrå, har det lige fra virksomhedens start været vigtigt at støtte op om lokale indsatser og aktiviteter.

"Det er fedt at stå med en ansættelseskontrakt i hånden og et fast arbejde at stå op til hver dag" - Kettil Sørensen, udvikler hos DitFinanshus.

Ejerne af DitFinanshus er selv lokalt forankret og da deres nye firma for alvor tog fart, blev der brug for at hente ekstra ressourcer ind. Derfor overvejede de, hvordan de kunne bidrage med at understøtte aktiveringsindsatsen i lokalsamfundet, samtidig med at de kunne få hjælp til at løse nogle af de daglige opgaver.

De valgte at kontakte Business Hjørring for at spørge ind til mulighederne for at få tilknyttet en mulig ny medarbejder via et praktik- og aktiveringsforløb.

Specialistkompetencer er svære at finde i yderområderne

”Social ansvarlighed er en vigtig parameter for os og hvis vi samtidig kan få hjælp til at løfte nogle forskellige opgaver i firmaet, er det en perfekt kombination,” fortæller partner og ejerleder Mads Sørensen og tilføjer: ”Vi havde behov for én, der kunne noget med matematik, statistik og programmering. Desværre vrimler det ikke ligefrem med kandidater på det område. Vi var derfor spændte på, om Business Hjørring kunne finde en mulig medarbejder til os, som samtidig var parat til at pendle til Vrå”.

Som en del af en større palette, tilbyder DitFinanshus bl.a. analyser og gennemgang af både privatpersoners og virksomhedsansattes pensionsordninger med henblik på enten at optimere deres nuværende aftaler eller skræddersy den ordning, der matcher kundens specifikke behov. De hjælper med at opnå de bedste priser og dækninger, så kunderne får det bedste afkast af deres investeringer og dermed den største pensionsopsparing. Det er en forholdsvis kompleks og tidskrævende øvelse. Derfor ønskede DitFinanshus hjælp til at få udviklet et matematisk og databaseret hjælpeværktøj, som kunne understøtte dem i analysearbejdet.

Business Hjørring har blandt andet til opgave at matche potentielle kandidater til de ledige stillinger i de lokale virksomheder. Gennem virksomhedskonsulent Camilla Jørgensen, blev DitFinanshus sat i kontakt med Kettil Sørensen, som havde en bachelor i matematik og økonomi.

”Vi er glade for det gode samarbejde med DitFinanshus, som er et godt eksempel på, hvordan vi tilgår og lykkes med beskæftigelsesindsatsen i Hjørring Kommune,” udtaler erhvervschef Ole Bendix. ”Som nogle af de første i Danmark, har vi netop valgt at slå erhvervs- og beskæftigelsesindsatsområdet sammen. På den måde kan vi hurtigere afdække virksomhedernes behov for initiativer, der kan fremme deres vækst og samtidig tilbyde de rette kompetencer og den arbejdskraft, som virksomhederne higer efter – specielt her i yderområderne, hvor det kan være lidt en udfordring at finde nok kvalificeret arbejdskraft”.

Personlige udfordringer blev vendt til øget selvværd
Kettil, som havde stået udenfor arbejdsmarkedet gennem nogle år, var meget interesseret i at finde et job. Han havde nærmest opgivet alt håb om at finde et studierelevant arbejde. Samtidig havde han nogle personlige udfordringer med sig, som havde resulteret i, at han var nødt til at afbryde sin kandidatuddannelse på universitetet. Men efter et praktikforløb hos DitFinanshus, som blev forlænget med en lønstilskudsaftale, står Kettil nu stærkt med et fast lønnet job, som har givet ham troen og gejsten tilbage.

”Det er fedt at stå med en ansættelseskontrakt i hånden og et fast arbejde at stå op til hver dag,” fortæller Kettil. ”Det har været en spændende rejse, jeg har været igennem via mit aktiveringsforløb hos DitFinanshus. De har været meget imødekommende overfor mine behov og støttet mig hele vejen og jeg har følt mig som en del af teamet fra dag 1. Og jeg er stolt af, at mine færdigheder kan bruges, og er værdifulde ude i en virksomhed. Det havde jeg lidt mistet troen på”.

Værdifuldt samarbejde
Med Kettils hjælp har DitFinanshus bl.a. fået udviklet et pensionssystem, som fungerer som et dataværktøj, der kan generere en nedsparingsplan, der viser hvor mange penge, kunden kan forvente at have til rådighed hvert år, efter de er gået på pension. Han udvikler og programmerer desuden firmaets website, samt en robot der kan afkode en stor mængde tal og data, som efterfølgende lægges i et excel ark, der genererer forskellige kunderapporter.

Samarbejdet mellem DitFinanshus og erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen fra Business Hjørring resulterede i et succesfuldt aktiveringsforløb og DitFinanshus har fået en værdifuld medarbejder, som de måske ikke ville have fået øje på i et normalt ansættelsesforløb. 

 

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er én af de bedste og mest brugte måder til at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Forløbets varighed aftales med virksomheden og der skal ikke udbetales løn, da man som ledig får en ydelse fra a-kasse eller kommunen.

Den ledige får nye erfaringer og får opdateret sine personlige kompetencer, og bliver dermed mere klar til et aktivt liv på arbejdsmarkedet, og får desuden et netværk at trække på i forbindelse med den videre jobsøgning.

 Forud for praktikken skal der aftales et præcist formål:

1) Ordinære løntimer, hvor praktikken skal afklare eller udvikle kompetencer i forhold til job eller uddannelse.

2) Opkvalificering i specifikke kompetencer indenfor personens job- eller uddannelsesmål.

3) Afklaring af job- eller uddannelsesmål, hvor praktikken består af typiske opgaver inden for mulige jobområder.

Kontakt

Business Hjørring på 7233 9999 eller business@hjoerring.dk