Vi kan alle byde ind med noget

Udgivet 06-04-2022

Blue IT’s ejer Chris Sylvesters tilgang til at drive forretning er måske ikke den mest almindelige. Men den kan inspirere til alternative måder at lede medarbejdere på. Og så hjælper den borgere med udfordringer i fast job.

Chris Sylvester, stifter af IT-virksomheden Blue-IT sammen med Business Hjørrings virksomhedskonsulent Thorbjørn Jensen

Chris Sylvester stiftede i 2016 IT-virksomheden Blue IT med et ønske om at skabe mere balance i sit privatliv efter der var kommet småfolk til. Han kom fra et helt andet liv – et godt konsulentjob i IT-branchen, hvor han gennem en årrække var med til at få virksomheden, han var ansat i, til at vokse. Men et hektisk arbejdsliv, og utallige udlandsrejser om året, stjal tiden væk fra familien.

I dag driver han sin virksomhed fra hjemmeadressen langt ude på landet, i rolige omgivelser tæt ved Ugilt, hvor en del af gården er indrettet til kontor til de pt. 15 ansatte. Udover den fleksibilitet, det giver privat, har han som ejer af firmaet friheden til at lede sine medarbejdere på en måde, han bedre kan stå inde for.

”For mig er det vigtigt, at mennesket er i centrum”, siger han. ”Selvom jeg selvfølgelig driver en virksomhed, som skal være økonomisk rentabel, er det aldrig på bekostning af det menneskelige”.

Hans motivation giver plads til også at have ansatte med forskellige udfordringer. Siden virksomhedens begyndelse har han, gennem et samarbejde med Business Hjørrings virksomhedskonsulent Thorbjørn Jensen, haft flere praktikanter, som senere er blevet ansat i virksomheden. Alle med én eller flere diagnoser i bagagen. Men diagnoserne og de medfølgende udfordringer er aldrig i hans fokus.

”I mange år har de fået at vide, hvad de IKKE kan, hvor deres begrænsninger ligger og fået et mærkat sat på dem”, siger han. ”Men det gavner ikke nogen, at vide, man er syg. Hos mig har vi fokus på det de kan, deres ressourcer, for alle kan byde ind med noget. Desværre er det en helt ny tilgang - et helt nyt sprog, de skal lære at tale.”

Af Chris kræver det, at han begynder i det små, når en ny starter hos ham. Trygheden er vigtig i den første opgave, der stilles. De skal have nogle succesoplevelser, som der langsomt kan bygges videre på. Men de skal også med tiden lære, at det er ok at fejle – fordi det udvikler og styrker én.

Som leder er mentaliteten derfor ikke så anderledes end hos andre ledere. Altså at forstå vigtigheden af også at presse og udfordre, hvis man vil have en virksomhed i udvikling. Hos ham er der blot plads til et andet tempo. Og derfor lægger han også meget stor vægt på åbenheden. ”Man skal kunne sætte ord på, hvornår og hvorfor en udfordring bliver for stor for én”, fortæller han.   

Chris’ ansatte er ofte personer, som også har sociale udfordringer og svært ved at indgå i grupper. Derfor gør han også meget for at fremme samarbejdet og forståelsen for hinanden.

De fleste ville typisk invitere sine ansatte på en dags teambuilding væk fra virksomheden. Men hos Blue IT løses det anderledes – deres fokus forbliver på de af virksomhedens opgaver, der kan løses i fællesskab. Ofte praktisk arbejde som f.eks. at grave fibernet ned. Det giver en forståelse for, hvordan man lykkes i fællesskab og udnytter forskellige kompetencer. ”Men det giver også en forståelse for alle dele af virksomheden, hvilket gavner den service, der tilbydes i kontakten med kunden”, påpeger han.

Udover Chris’ egen personlige gevinst, hvad vinder virksomheden så egentlig ved hans rummelige måde at drive den på?

”Utroligt loyale og dygtige medarbejder”, svarer han. ”IT-branchen er en branche, hvor mange shopper rundt og lønningerne er høje. Men økonomi afføder ikke loyalitet. Jeg kan ikke konkurrere på lønnen, men jeg har alligevel aldrig problemer med at rekruttere og plukke nye medarbejdere via mit netværk”, konstaterer han. ”Og jeg er meget åben omkring de forhold, jeg tilbyder. Måske netop derfor - fordi flere og flere ønsker sig et arbejdsliv, der bedre forenes med privatlivet og hvor der gives plads til at være den man er som person.”

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er én af de bedste og mest brugte måder til at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Forløbets varighed aftales med virksomheden og der skal ikke udbetales løn, da man som ledig får en ydelse fra a-kasse eller kommunen.

Den ledige får nye erfaringer og får opdateret sine personlige kompetencer, og bliver dermed mere klar til et aktivt liv på arbejdsmarkedet, og får desuden et netværk at trække på i forbindelse med den videre jobsøgning.

 Forud for praktikken skal der aftales et præcist formål:

1) Ordinære løntimer, hvor praktikken skal afklare eller udvikle kompetencer i forhold til job eller uddannelse.

2) Opkvalificering i specifikke kompetencer indenfor personens job- eller uddannelsesmål.

3) Afklaring af job- eller uddannelsesmål, hvor praktikken består af typiske opgaver inden for mulige jobområder.

Kontakt

Business Hjørring på 7233 9999 eller business@hjoerring.dk