Survey: Mangel på arbejdskraft samt grøn omstilling og bæredygtighed er i erhvervslivets fokus

Udgivet 17-02-2022

Hvad fylder mest for de lokale virksomheder lige nu – og hvilke forventninger har de til Business Hjørring? Det har vi fået svar på i en spørgeskema-undersøgelse, udarbejdet i samarbejde med Rambøll og udsendt til 2.188 virksomheder i Hjørring kommune.

Erhvervschef Ole Bendix

Business Hjørring er kommet rigtig godt fra start siden vores opstart 1. januar 2022. Vores mission er at tilbyde virksomhederne en langt mere helhedsorienteret sparring med fokus på deres strategiske udfordringer og behov. Derfor spurgte vi i oktober 2021 2.188 virksomheder om deres største udfordringer og hvad de forventer af Business Hjørring.

Vi synes det er positivt, at 599 virksomheder valgte at deltage i undersøgelsen. Det svarer til en svarprocent på hele 27 pct., hvilket er et klart signal om, at virksomhederne er interesseret i erhvervsindsatsen og i at samarbejde med Business Hjørring.

Her ser I de to hovedresultater fra undersøgelsen:

Til spørgsmålet ”Hvilke temaer fylder mest i din virksomhed?”, fordeler svarene sig således:

”Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft” fylder markant mest hos de lokale virksomheder. Den rekordlave ledighed og de mange jobopslag betyder, at virksomhederne har svært ved at rekruttere. Med udsigten til et fald i arbejdsstyrken på 10 pct. frem mod 2040, samt færre unge i Hjørring Kommune, er rekruttering ikke en udfordring, som forsvinder af sig selv.

 Et andet hovedresultat er virksomhedernes forventninger til Business Hjørring. Det er tydeligt, at Business Hjørring forventes at kunne hjælpe virksomhederne med deres rekrutteringsudfordringer.

Men også temaerne grøn omstilling og bæredygtighed er noget af det, som virksomhederne har lagt vægt på og ønsket et samarbejde omkring. Igen er resultatet udtryk for en aktuel samfundsdiskussion, som kommer til at berøre mange virksomheder.

Efter vinterferien vil jeg i et par nyhedsbreve, komme nærmere ind på, hvordan vi i Business Hjørring vil omsætte virksomhedernes forventninger til erhvervsindsatsen.