Optimismen er større end de seneste år, viser årets Jobbarometer

Udgivet 21-04-2022

Jobbarometret er det grafiske resultatet af vores store årlige undersøgelse af det lokale arbejdsmarked. Årets jobbarometer er for nylig offentliggjort.

Jobbarometeret 2022 for Hjørring kommune

Formålet med Jobbarometerundersøgelsen er at tegne et billede af efterspørgslen på arbejdskraft hos virksomhederne i Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring kommuner.

I år har vi interviewet 330 virksomheder i Hjørring kommune, og virksomhederne er repræsentativt udvalgt for at afspejle den lokale erhvervsstruktur.

Virksomhederne spørges til, hvilke typer og hvor mange medarbejdere, de har lige nu, samt hvor mange de forestiller sig at skulle have om 12 måneder. Det gør, at vi har mulighed for at se på væksten i de forskellige sektorer, men også helt ned på stillingsbetegnelsesniveau kan vi se på forventningerne for det kommende år.

Vi kan se, at virksomhederne primært efterspørger uddannet arbejdskraft: Smede, elektrikere, skibsmontører, håndværkere, klejnsmede, social- og sundhedsassistenter m.v. Det er dog også karakteristisk, at der fortsat er en del jobåbninger for ikke-faglærte, f.eks. inden for handel, hotel og restauration, byggeriet og industrien.

Undersøgelsen er gennemført årligt siden 2016 og det gør det muligt at synliggøre nogle trends i den lokale erhvervsstrukturs udvikling. Blandt andet ses det, at 41% af de adspurgte virksomheder forventer at have flere ansatte om et år, og det tyder på, at optimismen blandt de lokale virksomheder er større end de seneste år.

 

For virksomhederne i Hjørring kommune er det naturligvis vigtigt, at vi har kvalificeret arbejdskraft tilgængelig, og med jobbarometret kvalificerer vi grundlaget for at:

  • Udpege risikoområder for rekrutteringsudfordringer og flaskehalse - og synliggøre disse overfor virksomheder og andre aktører på det lokale arbejdsmarked.
  • Give beskæftigelsesmedarbejdere i jobcentret, vejledere, A-kasser m.fl. et bedre grundlag for at vejlede ledige mod kommende jobåbninger på arbejdsmarkedet.
  • Styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet kompetenceløft, herunder ansættelse af lærlinge.
  • Arrangere målrettede, tværkommunale opkvalificeringstiltag for ledige borgere.

Vi vil, fra Business Hjørrings side, gerne takke de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen. Det er meget værdifuldt for os, at så mange virksomheder ønsker at hjælpe med dette overblik.

Klik herunder og se barometer for både Hjørring kommune og samlet for de 4 kommuner: Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring 

Hjørring kommune

Samlet