Lokale virksomheder siger ja tak til fortsat at være del af Ungegarantien

Udgivet 14-03-2022

Ungegarantiens to første år er gået og Business Hjørring har de seneste måneder genforhandlet partnerskabsaftaler med de første 58 ud af de i alt 152 Garantipartnerne. Hele vejen rundt har der været positiv og konstruktiv feedback – og ikke mindst tilsagn fra alle, om at ville forny aftalen for de kommende 2 år.

Ungegarantien står klar med deres garantipartnere

Essensen af Ungegarantien er, at alle unge skal have en positiv destination. Det vil sige, at alle unge skal støttes til at træffe de rette valg om job og uddannelse, og hvilke næste skridt, de skal tage for at bringe dem på rette vej.

De lokale virksomheder, der har valgt at være Garantipartner i Ungegarantien, skal garantere, at de vil:

• hjælpe alle unge, der henvender sig, med at forfølge deres positive destination
• tage imod udsatte unge i rimeligt omfang
• være ambassadører for Ungegarantien

Partnerskabsaftalerne indgås for to år ad gangen, hvorefter de genforhandles med Business Hjørring. De første 58 genforhandlinger har vist stort engagement og velvilje hos garantipartnerne, og mange virksomheder har gode idéer til fortsat samarbejde med både skoler, Business Hjørring og Jobcenteret.

”Det er vi meget glade for og takker alle de virksomheder, som har været med til at gøre en forskel”, siger faglig koordinator Line Dam, Business Hjørring og tilføjer ”Om en måneds tid ser vi frem til at fortsætte genforhandlingen med de næste 50 virksomheder”.

Netværket af Garantipartnere er stærkt. Det består af meget forskellige virksomhedstyper; store, mellemstore og mindre. Mange forskellige fag er repræsenteret, og der er private, selvejende og offentlige virksomheder.

”Det gør os stærke, når vi skal vise elever og unge, hvilke muligheder der faktisk er for diversitet i arbejdslivet både på kort og lang sigt.” siger Line Dam.

Det er ikke alle Garantipartnere, der oplever rekrutteringsproblemer. Alligevel ser disse virksomheder også fordelen ved at være med og vise sig frem for børn og unge, og derved fortsat gøre sig attraktive som arbejdsplads i fremtiden.

Herunder et par citater fra Garantipartnerne ifm. evalueringen:

”For os er det meget vigtigt, at man som virksomhed i Hjørring kommune er med til at være attraktiv - således at vi formår at få de unge til at bosætte sig i kommunen i stedet for at fraflytte og blive væk i forbindelse med uddannelse. Det synes vi er en meget vigtig faktor i forhold til hele samarbejdet i Ungegarantien”.

”Jeg har været glad for samarbejdet og siger med glæde ja til de næste 2 år. Desuden har jeg sat 2 krydser mere i aftalen, og udvider dermed samarbejdsfladen til nye områder”