Integrationsordning gav nye ideer og en dygtig medarbejder

Udgivet 09-02-2022

Syriske Walaa Alawi kom til Danmark for 6 år siden. I dag er hun en dygtig og vellidt medarbejder hos Hallen, Park Vendia og har inspireret til nye arrangementer i hallen.

Rengøringsassistent Walaa Alawi og halinspektør Jens Schrøder Sørensen, Hallen, Park Vendia

Walaa Alawi var for to år siden i virksomhedspraktik som rengøringsassistent hos Hallen, Park Vendia. I forbindelse med, at Business Hjørrings integrationskonsulent Dalia Sørensen følger op på forløbet, præsenterer hun virksomheden for IGU-ordningen (Integrations Grund Uddannelse) - et 2-årigt forløb, hvor der veksles mellem arbejde og uddannelse.

Hallen havde været utrolig glad for deres praktikant og synes det var en fantastisk mulighed for at fastholde en god medarbejder.

”Walaa er meget pligtopfyldende, god til selv at tage initiativ og så er hun bare utrolig dygtig til at gøre rent, der er aldrig en finger at sætte på hendes arbejde”, siger halinspektør Jens Schrøder Sørensen, der var med til at ansætte Walaa for 2 år siden. ”Der var ingen tvivl om, at vi gerne ville beholde hende og indgå i en ordning, hvor hun samtidig fik en uddannelse.”

Walaa Alawi er 26 år og kom til Danmark i 2016 med blot 6 års skolegang i bagagen. Det danske sprog er stadig svært, synes hun. Hun er dog meget villig til at lære det, og går derfor stadig på sprogskole, selvom IGU-forløbet er afsluttet og hun nu er ansat i en ordinær ansættelse på 20 timer.

”For os har sproget ikke været det helt store problem ift. Walaas arbejde”, siger Jens Schrøder Sørensen. ”Derimod har der været nogle kulturelle misforståelser, som udfordrede lidt i starten - f.eks. pga. den danske humor, som Walaa havde svært ved at forstå. Det er dog slet ikke et problem længere, vi laver meget sjov sammen og Walaa er faldet godt til”, konstaterer han.

For Hallen, Park Vendia er det vigtigt at tage et socialt ansvar og derfor har de mange gange indgået i samarbejder med Jobcenter Hjørring. Det er også herigennem, at Jens Schrøder Sørensen er uddannet virksomhedsmentor, hvor han har fået viden og værktøjer til personligt og fagligt at kunne støtte borgere i f.eks. virksomhedspraktik. 

Han opfordrer andre til at springe ud i en IGU-ordning, hvis man står med et behov for f.eks. rengøringsassistance:

Det er utroligt lærerigt at have en medarbejder med en anden kultur. Og i Walaas tilfælde har vi fået en medarbejder, der har givet os ideer til nye tiltag i hallen. For udover at være god til rengøring er hun også dygtig til at lave mad. Vi vil gerne, at hun fremover også hjælper til i køkkenet og vi påtænker at lave nogle arrangementer for integrationsborgere, hvor Walaa kan lave maden.” 

Business Hjørrings integrationskonsulent Dalia Sørensen kender integrationsborgerne godt og kan vejlede ved udfordringer på job eller uddannelse f.eks. i forhold til kulturelle udfordringer. Hun har dog masser af eksempler på succesfulde virksomhedsrettede forløb, og påpeger i forhold til IGU-ordningen den ekstra gevinst der er for private virksomheder i form af en bonus på 20.000 kr. efter 6 måneder og yderligere 20.000 kr., når forløbet er fuldført efter 2 år.

”Specielt rengøring er et område, hvor det kan være svært at finde personale, når man mangler”, siger hun. ”IGU-ordningen er en god mulighed for at oplære og fastholde en god medarbejder – og samtidig medvirke til integration i kommunen”.

Om IGU (Integrations Grund Uddannelse)

Et IGU-forløb er et kombineret forløb, hvor der veksles mellem arbejde og uddannelse. Formålet er at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal opnå kvalifikationer, der giver dem grundlag for at starte i erhvervsrettet uddannelse eller komme i job.

  • Varighed er 2 år, og forløbet skal indeholde 23 ugers uddannelse, herunder sprogkurser og faglige kurser som AMU eller FVU – bestemt af virksomheden, men Jobcentret kan hjælpe med planlægning af uddannelse.
  • IGU-eleven får overenskomstmæssig løn for arbejdstimerne. I skoleperioder får eleven godtgørelse fra kommunen, ligesom udgifter til kursus afholdes af kommunen.
  • Der udbetales en bonus til private virksomheder på 20.000 kr. efter 6 måneder og yderligere 20.000 kr., når forløbet er fuldført efter 2 år.

Kontakt

Integrationskonsulent Dalia Sørensen: 4193 7337/ dbs@hjoerring.dk 

Konsulent Joan Grøne 41 22 62 09/ jogr@hjoerring.dk