Pressemeddelelse

Fælles indsats og fokus på at finde job til ukrainske flygtninge

Udgivet 21-03-2022

Hjørring Kommune har på nuværende tidspunkt modtaget ca. 400 ukrainske flygtninge, hvor langt størstedelen er kvinder og børn. Med den nye særlov er der udsigt til, at det fra maj bliver muligt at få de første kvinder i job. Dansk Industri har lovet fuld opbakning til at få de ukrainske flygtninge ind på arbejdsmarkedet – LandboNord har også meldt sig på banen.

Adm. direktør, Fynbo Foods og formand for DI Vendsyssel, Richard Fynbo.

Modtagelsen af de ukrainske flygtninge i Hjørring Kommune har været en stor opgave, som hidtil er lykkedes, fordi alle gode kræfter har samarbejdet tæt. Nu puljer Hjørring Kommune, DI og LandboNord energi og fokus for at sikre, at de ukrainske flygtninge får mulighed for at få et job hurtigst muligt.

- Hjørring Kommune har sammen med gode lokale kræfter fået opbygget et imponerende set-up for de mange ukrainere, som er kommet til vores område i de seneste uger. Der er etableret et velkomstcenter med basale faciliteter på den tidligere Vrå Skole. Det er et afgørende første skridt på vejen mod at genoprette trygheden for dem, der er kommet hertil, siger formand for DI Vendsyssel, Richard Fynbo.

Den nye særlov lægger op til, at de ukrainske flygtninge hurtigst muligt skal i job, efter de har fået opholdstilladelse. Allerede nu er medarbejdere fra Business Hjørring i gang med at tale med kvinderne om deres uddannelse og erhvervserfaringer. Derfor er der mulighed for et hurtigt jobmatch, når de får deres opholdstilladelse.

- Først og fremmest skal Danmark som samfund tage hjerteligt imod de ukrainere, der kommer hertil for at søge et sikkert fristed for krigens rædsler. Som en del af en varm velkomst skal vi i erhvervslivet naturligvis gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe ukrainerne med at integrere sig og skabe sig en dagligdag i Danmark. Ukrainerne skal have den nødvendige tryghed omkring deres situation, så de, der ønsker det, får mulighed for at bidrage til samfundet. Derfor tog vi kontakt til Hjørring Kommune for at give vores bidrag, siger Richard Fynbo.

Business Hjørring har oprettet en særlig mailadresse til virksomheder, der har jobmuligheder til ukrainske flygtninge: Job-til-nyankomne@hjoerring.dk. Det er vigtigt, at mailen beskriver antal job, jobtitel, adresse på arbejdssted, antal arbejdstimer pr. uge og forventet arbejdstid.

I takt med at de ukrainske kvinder får opholdstilladelse vil Business Hjørring løbende sammenholde deres kompetencer med de jobmuligheder, vi modtager fra virksomhederne og lave de bedst mulige jobmatch. Business Hjørring vil også i deres daglige kontakt til kommunens virksomheder have fokus på at spotte andre jobåbninger.

- Mange af de ukrainske kvinder håber naturligvis, at de hurtigt kan vende hjem til deres hjemland. Hvis dette ikke lykkes, skal vi være klar til at følge særlovens intentioner om en hurtig integration i det danske samfund – herunder job. Heldigvis har mange lokale virksomheder allerede gode erfaringer med at have ukrainere ansat, og disse erfaringer kan vi bygge videre på, siger erhvervschef Ole Bendix.

Kontakt

Richard Fynbo
Formand for DI Vendsyssel
Ole Bendix
Erhvervschef, Business Hjørring