Erhvervschefens klumme

Business Hjørring løfter iværksætterindsatsen

Udgivet 13-09-2022

En arbejdsgruppe bestående af bl.a. lokale iværksættere kører dette efterår Business Hjørrings nye iværksætterstrategi i stilling. Nye tilbud forventes klar i 2023.

Erhvervschef Ole Bendix

Nye virksomheder er vigtige for vækst, udvikling af erhvervslivet og nye arbejdspladser i Hjørring Kommune. Vi ser spændende lokale eksempler på vækstiværksættere som Turf Tank og Urban-Hald, men de mindre iværksættere er også vigtige i en kommune med et klart overtal af SMV’ere.

Derfor ønsker Business Hjørring at sætte ekstra blus under iværksætterindsatsen, som skal hjælpe flere virksomheder bedre fra start og sikre overlevelse og gerne vækst.

Lars Gaden Jensen er vores primære erhvervskonsulent på iværksætteri. Derudover har vi fra 16. september ansat Line Uggerly Jørgensen, som kommer til at arbejde både med etablerede og nye virksomheder. Line har stor erfaring med iværksætteri fra Aalborg Universitet, hvor hun hjalp studerende og dimittender i den retning. 

Tidligere på året gennemførte vi en survey blandt nystartede virksomheder i Hjørring Kommune – har de fået vejledning og støtte fra os, og hvordan bedømmer de i givet fald indsatsen?

Ca. 100 personer svarede på surveyen, og heldigvis var der generelt tilfredshed med indsatsen. Surveyen indeholder også nogle forslag til, hvordan iværksætterindsatsen kan løftes, og den opgave går vi nu i gang med.

Vi har nedsæt en arbejdsgruppe med fire lokale iværksættere og nogle videnspersoner med klare holdninger til iværksætteri. Arbejdsgruppen mødes 3-4 gange frem mod årsskiftet, hvor vi forventer at have et oplæg klar til politisk behandling. I 2023 er vi klar til at udmønte en helt ny iværksætterstrategi.

Hvis du har gode råd til arbejdsgruppen, må du meget gerne melde dig på banen med en mail til denne adresse. Vi sætter stor pris på åbenhed og alle inputs er velkomne.

Vi glæder os til at præsentere den nye iværksætterindsats i starten af 2023.

Med venlig hilsen
Erhvervschef Ole Bendix